antkp2018 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras organizavo antikorupcinio švietimo paskaitą „Antikorupcinės aplinkos kūrimas viešajame sektoriuje“ Kauno miesto visų ugdymo įstaigų vadovams ir darbuotojams, valstybės tarnautojams: savivaldybės, seniūnijų, policijos darbuotojams.

 

STT Kauno valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Daina Paštuolienė paskaitos dalyvius supažindino su antikorupcinės politikos struktūra Lietuvoje, aktualiausiais teisės aktais, naujausiais sociologiniais tyrimais. Taip pat aptartos antikorupcinės aplinkos kūrimo galimybės savivaldybės įstaigose. Pastebėta, kad daugumai Kauno miesto savivaldybės įstaigų vis dar trūksta žinių kaip turi būti rengiamos Antikorupcinės programos, atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, todėl lektorė atkreipė dėmesį į šių priemonių įgyvendinimo svarbą. Paskaitos metu klausytojai taip pat buvo supažindinti su antikorupcinio visuomenės švietimo ir informavimo priemonėmis. Akcentuota, kad antikorupcinis visuomenės švietimas turi būti vykdomas kaip neatskiriama visuomenės švietimo dalis, siekiant puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą.      

Dėka STT bei kitų valstybės bei savivaldybių įstaigų vykdomo antikorupcinio visuomenės švietimo, didėja piliečių aktyvumas pranešant teisėsaugos institucijoms apie žinomus korupcijos atvejus ir bendradarbiavimas su jomis.

 

antkp2

Additional information