IMG 20181012 143952

Spalio 12 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro bibliotekoje įvyko gražus, prasmingas renginys – ilgametės geografijos mokytojos, muziejininkės Marijonos Birutės Navakauskienės naujos knygos „Lekavos žemių paieškos“ sutiktuvės. Renginį vedė Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė Dalia Buragienė.

 

Marijona Birutė Navakauskienė – Raseinių garbės pilietė, garbės kraštotyrininkė, daugiau kaip 20 knygų autorė. Net 520 puslapių apimties knygoje „Lekavos žemių paieškos“ pasakojama apie Saugailių (buvusios Lekavos) dvaro ir aplinkinių kaimų gyvenimą. Galima sakyti, kad čia susipina dabartis ir praeitis: autorė pateikia nemažai istorinių, geografinių žinių, virš 1500 vietovardžių su paaiškinimais apie jų kilmę, gausybę legendų. Kaimų istorija papildoma žmonių prisiminimais apie gyvavusį dvarą, apie gyvenimą smetoninėje Lietuvoje, apie karą, okupaciją, kolektyvizacijos padarinius, visa griaunančią melioracijos jėgą, sunaikinusią ne tik pelkes su ten „gyvenusiais“ vaiduokliais, bet ir išrovusią žmones iš gimtųjų vietų. Senieji vietos gyventojai, pakalbinti autorės, prisimena ir to laiko amatininkus, ir dainininkus, ir šiaip gerus kaimo žmones, pasakoja sklandžiusias legendas, gyvavusius papročius, dainuoja dainas, netgi savo kūrybos eiles deklamuoja. Nelieka nepakalbinti ir jauni žmonės. Tad skaitytojas pats gali iš mažų detalių susidėlioti Lekavos krašto mozaiką.

Knyga buvo rengiama pastaruosius penkerius metus, nors joje atrasime ir pasakojimų iš 1970 metų ekspedicijų. Autorei teko nelengvas darbas aplankyti gana didelėje teritorijoje gyvenančius žmones, įgauti pasitikėjimą, kad atsivertų, kad išsikalbėtų. Taip pat bendrauta ir su kitose Lietuvos vietovėse gyvenančiais kraštiečiais. Daug laiko užėmė medžiagos sisteminimas, pateiktų faktų tikrinimas, paminėtų vietovardžių paieška, senovinių nuotraukų atranka ir pan. Didelio ir kruopštaus darbo dėka dienos šviesą išvydo solidus leidinys, kokio pavydėtų netgi miesteliai, apie kaimą, šiuo metu turintį tik 120 gyventojų.

Knygos sutiktuvėse autorę Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos vardu sveikino vyr. bibliotekininkas, kraštotyrininkas Jonas Brigys, sveikinimus ir linkėjimus išsakė Betygalos seniūnijos seniūnas S. Totilas, studijų laikų draugės, kraštiečiai, buvę mokiniai. Nuostabias liaudiškas melodijas atliko Artūras Sinkevičius ir Dobilas Juška su kolektyvo „Gilė“ nariais, o Raseinių rajono kultūros centro Betygaloje moterų ansamblis (vad. V. Aputytė) užbūrė publiką romansais.

Regina Musteikienė,

knygos redaktorė,

Betygalos filialo vyr. bibliotekininkė

 

Additional information