kpkc

kppc4

kpmd

 

 FORUMAS

„Vaikai ir psichikos sveikata besikeičiančiame pasaulyje“,

skirtas Pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėti

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

2018 m. spalio 24 d., 12.00 val.

   
   Spalio 10 d. kasmet minime Pasaulinę psichikos sveikatos dieną. Pastaruoju metu ypatingas dėmesys skiriamas vaikų psichinės sveikatos stiprinimui, nes būtent vaikystėje ir paauglystėje formuojasi baziniai asmenybės pagrindai. Todėl šiuo laikotarpiu ypač svarbi yra fizinė, intelektinė ir socialinių įgūdžių raida.

     Vaikų psichikos sveikata turi svarbią reikšmę visuomenės gyvenimo kokybei. Vaikai yra labiau pažeidžiami, jie yra labiau priklausomi nuo emocinės aplinkos šeimoje, mokykloje, bendraamžių grupėje. Jų psichikos sveikatą itin įtakoja patyčios, smurtas, skurdas, nesėkmės mokykloje ir pan. Todėl svarbu kalbėti apie vaikų psichikos sveikatos stiprinimo svarbą, psichologinės pagalbos galimybes, esant įvairiems sunkumams.

  

Renginio tikslas

     Forumas „Vaikai ir psichinė sveikata besikeičiančiame pasaulyje“ skirtas aptarti aktualiausias problemas ir klausimus, su kuriais susiduria ugdymo įstaigų mokytojai ir pagalbos specialistai, siekdami sėkmingai išspręsti psichologinius vaikų sunkumus. Renginys skirtas, psichikos sveikata besirūpinantiems pagalbos specialistams, ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo mokytojams, įstaigų vadovams. Forumo dalyviai diskusijų metu aptars efektyviausius pagalbos būdus, tinkančius skirtingoms vaikų amžiaus grupėms, įgis daugiau praktinių žinių, kaip kiekvienas asmeniškai gali prisidėti prie vaikų psichinės sveikatos stiprinimo, geriau supras psichologo vaidmenį teikiant vaikui psichologinę pagalbą. Psichologai pasidalins praktine savo darbo patirtimi, iškeldami aktualiausius probleminius klausimus ir diskusijos metu aptars efektyviausius sunkumų įveikimo būdus

    Forumas skirtas ikimokyklinio, pradinio, vidurinio ugdymo mokytojams, mokyklų administracijos atstovams, švietimo pagalbos specialistams, vaikų sveikatos priežiūros srityje dirbantiems specialistams.

 

Renginio vieta


Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Vytauto pr. 44, Kaunas.

Registruotis: paspaudus šią nuorodą REGISTRACIJA, (Metodiniai renginiai, forumas „Vaikai ir psichinė sveikata besikeičiančiame pasaulyje“).

Dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimosi pažymėjimai. Renginio metu bus galima įsigyti knygų.    

 

Renginio programa


FORUMAS

„Vaikai ir psichikos sveikata besikeičiančiame pasaulyje“,

skirtas Pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėti

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

2018 m. spalio 24 d., 12.00 val.

11.30 – 12.00

Registracija.  Knygų mugė.

12.00 – 13.15

Plenarinis posėdis.

Vaikų psichikos sveikatos stiprinimo galimybės Kauno mieste.

R. Žiulytė, Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė.

Metodai, stiprinantys vaikų psichikos sveikatą.

L. Cirtautienė, G. Meslinienė, VŠĮ „Psichologinio konsultavimo grupė” psichologės.

Sveikas, gyvenime. Apie priklausomybes ir sveikimo kelią.

Kunigas  K. Dvareckas.

13.30-14.30

Diskusijos.

Krizės vaikų gyvenime.

I. Sutkaitienė, Kauno lopšelio-darželio „Aušrinė” psichologė,

V. Lukauskienė, Kauno lopšelio-darželio „Mažylis” psichologė,

R. Juknienė, Kauno „Vyturio” gimnazijos psichologė.

Mokykla be streso – misija (ne)įmanoma?

 A. Mančinskienė, Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė,

 D. Naikauskė, Kauno J. Jablonskio gimnazijos psichologė.

Savižudybių prevencija ir intervencija: ką privalome žinoti?

A. Andriuškienė, Kauno Rokų gimnazijos psichologė,

V. Visockytė, psichologė, „Jaunimo linijos“ savanorė.

Priklausomybės šiuolaikiniame jaunimo pasaulyje: prevencija ir pagalba.

N. Gruodienė, A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos psichologė,

K. Pakalnienė, S. Daukanto progimnazijos psichologė.

Patyčių prevencija. Kaip padėti vaikui?

A. Blandė, vaikų ir paauglių psichologė, leidyklos „Šviesa” knygų autorė.

Ypatingi vaikai.

T.  Malvicė, Kauno Prano Daunio ugdymo centro psichologė,

E. Gudelienė, vaikų psichologė, psichoterapeutė, leidyklos „Šviesa” knygų autorė.

Additional information