main 2018 paskutinę rugsėjo savaitę Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinis būrelis kvietė mokinius ir užsienio kalbų mokytojus dalyvauti tarptautinėje kūrybinėje iniciatyvoje „Apsiginklavę menu“. Ši iniciatyva skirta pasaulinei Taikos dienai paminėti. JTO paskelbė, kad šių metų Taikos diena yra skirta švietimui vardan Taikos.

Prie šių metų gegužę prasidėjusios pasaulinės iniciatyvos „Armed with Arts“ kauniečių paskatintos prisijungė ir Lietuvos mokyklos, siekiančios skatinti švietimą apie taiką mokyklose. Pedagogų tikslas – ugdyti mokinių sąmoningumą siekti laisvės, saugumo ir teisingumo, užtikrinant saugią aplinką, gerbiant skirtumus ir saugant pažeidžiamus asmenis, kovojant su diskriminacija, rasizmu, antisemitizmu, ksenofobija ir homofobija.

Iniciatyvos dalyviai internete eksponavo savo pačių sukurtas fotografijas ir sentencijas, skatinančias siekti taikos. Virtualioje meninės fotografijos parodoje buvo pateiktos 172 autorių (1–12 klasių moksleivių) fotografijos iš įvairių Lietuvos miestų, daugiausiai dalyvių iš Kauno miesto.

Minėdami Taikos dieną moksleiviai galėjo peržvelgti bendraamžių sukurtas fotografijas, parašytas mintis, sentencijas. Tokios veiklos padeda ugdyti mokinių komunikacinę, socialinę ir kultūrinę kompetencijas, formuoti sampratą apie taiką, tobulinti mokinių užsienio kalbų žinias, skatinti kūrybiškai naudoti įvairius IKT įrankius komunikacijai.

Edita Rabizaitė,

Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo

mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

 

Additional information