IMG 20180731 115221Labai džiugu, kad kūrybinės raiškos asociacija ,,Kauno branduma“ tęsia poezijos ciklą ,,Brandumos vasara 2018“. Saulėtą, karštą 2018 metų liepos mėn. 31 dieną poetai, rašytojai, poezijos mylėtojai rinkosi į Kauno pedagogų kvalifikacijos centro biblioteką. Visus maloniai pasitiko bibliotekos darbuotoja Irena Valentukonienė ir asociacijos valdybos pirmininkas Vitas Petraitis.

Pirmininkas pasidžiaugė, kad šiuo metu asociacijoje ,,Kauno branduma“ yra per 70 narių. Brandumiečiai aktyviai dalyvauja kūrybiniame gyvenime, leidžia ir pristato visuomenei savo knygas, susitinka su kitų miestų literatais, propaguoja poeziją ir kitus menus, kaip dvasinio tobulėjimo būdą per jos meninę išraišką, kad per metus surengiama 10–15 įvairių renginių ir išvykų į kitus miestus bei rajonus.

Bibliotekoje vyko KRA ,,Kauno branduma“ narės Ilonos Kukaitytės-Orinienės literatūrinė popietė ,,Iš širdies į širdį“. Šiame renginyje autorė pristatė eilėraščių rinkinį ,,Žodžiai iš širdies į širdį“ ir du romanus – ,,Draugystė“ ir ,,Našlaitė“.

Ilona Kukaitytė-Orinienė – Sūduvos krašto dukra. Turinti medikės išsilavinimą, pradėjo rašyti įgyjusi didesnę gyvenimo patirtį. Ilona dainuoja Kauno kultūros centro ,,Tautos namai“ chore ,,Diemedis“, o taip pat kuria muziką savo parašytoms eilėms.

Pasak autorės, kadangi gimusi penktame dešimtmetyje,savo romane ,,Našlaitė“ aprašė jaunimo gyvenimą šiame laikotarpyje, o per personažą Sigutė – parodė, kaip mokslų siekė mūsų tėvai, seneliai, gyvendami kaime. Šią knygą labai vaizdingai, subtiliai pristatė LNRS, KRA ,,Kauno branduma“ valdybos narė, poetė Teresėlė Varnagirienė, atskleisdama kaimo peizažą, kaimo žmonių kasdienybę visais metų laikais ir jų siekius.

Romane ,,Draugystė“ minimas 1950–1955 metų laikotarpis. Ištraukas iš šios knygos skaitė pati autorė, atskleisdama, kaip šiuo laikotarpiu sunku buvo mokytis ir tik ryžto dėka jaunuoliai nugalėdavo visus sunkumus ir pasiekdavo savo užsibrėžtą tikslą ar svajonę.

Eilėraščių rinkinys ,,Žodžiai iš širdies į širdį“ skirtas Lietuvos atkūrimo šimtmečiui – tai eilės Lietuvai, gimtinei, Mamai...

LNRS narys, rašytojas, dr. Vytautas Šiaudytis pasidalino šiltais prisiminimais apie Iloną Kukaitytę-Orinienę ir paskaitė savos kūrybos eiles, skirtas Mamai.

Popietėje skambėjo Kauno kultūros centro ,,Tautos namai“ choro ,,Diemedis“ dainininkių Vidos, Terezos, Ilonos atliekamos dainos. Labai smagu, kad popietės dalyviai dainų priedainius dainavo kartu.

Renginio metu išgirdome daug nuoširdžių, šiltų žodžių, skirtų Ilonai Kukaitytei-Orinienei, o KRA ,,Kauno branduma“ pirmininkas įteikė padėkos raštą už bendradarbiavimą, kūrybinį indėlį, leidžiant poezijos ir prozos knygeles bei puoselėjant pažangią Lietuvą, palinkėjo kūrybinės sėkmės, ištardamas Vydūno žodžius – ,,Pats gražiausias – kuriantis žmogus“.

Visi linkėjome mielai Ilonai rašyti eiles ir dainas. Prie kavos, arbatos puodelio bendravome, skambėjo dainos.

Džiaugiamės, kad vyksta tokie šaunūs renginiai, kuriuose savo kūryba gali pasidalinti ne tik poetai, rašytojai, menininkai, bet ir poezijos mylėtojai.

Nuoširdus AČIŪ KRA ,,Kauno branduma“ valdybos pirmininkui Vitui Petraičiui, kad sugeba suburti meno žmones, o miestiečiai gali pasidžiaugti kūryba, pabendrauti, o taip pat KPKC bibliotekos darbuotojai Irenai Valentukonienei, kuri ne tik su šypsena visus sutinka, bet ir padeda įamžinti džiugias renginio akimirkas.

    
Asociacijos „Kauno senjorai“ narė Birutė Zeigienė

 

Additional information