Eil.Nr.

Įstaigos pavadinimas

Galutinė dokumentų priėmimo diena

Atranka vyks

1

Kauno lopšelio-darželio ,,Spragtukas“ direktorius

ne vėliau kaip iki 2018 metų lapkričio 8 d. 

2018 m. lapkričio 22 d.

2

Kauno meno darželio ,,Etiudas“ direktorius

ne vėliau kaip iki 2018 metų lapkričio 14 d.

2018 m. lapkričio 28 d.

3

Kauno lopšelio-darželio ,,Žuvintas“ direktorius

ne vėliau kaip iki 2018 metų lapkričio 14 d.

2018 m. lapkričio 28 d.

4

Kauno lopšelio-darželio ,,Smalsutis“ direktorius

ne vėliau kaip iki 2018 metų lapkričio 8 d. 

2018 m. lapkričio 22 d.

5

Kauno lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ direktorius

ne vėliau kaip iki 2018 metų lapkričio 14 d.

2018 m. lapkričio 28 d.

6

Kauno lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ direktorius

ne vėliau kaip iki 2018 metų lapkričio 8 d. 

2018 m. lapkričio 22 d.

7

Kauno lopšelio-darželio ,,Žara“ direktorius

ne vėliau kaip iki 2018 metų lapkričio 12 d.

2018 m. lapkričio 26 d.

8

Kauno lopšelio-darželio ,,Kodėlčiukas“ direktorius

ne vėliau kaip iki 2018 metų lapkričio 6 d.

2018 m. lapkričio 20 d.

9

Kauno Valdorfo darželio ,,Šaltinėlis“ direktorius

ne vėliau kaip iki 2018 metų lapkričio 16 d.

2018 m. lapkričio 30 d.

10

Kauno lopšelio-darželio ,,Vaidilutė“ direktorius

ne vėliau kaip iki 2018 metų lapkričio 12 d.

2018 m. lapkričio 26 d.

11

Kauno lopšelio-darželio ,,Girstutis“ direktorius

 ne vėliau kaip iki 2018 metų lapkričio 6 d. 

2018 m. lapkričio 20 d.

12

Kauno vaikų darželio ,,Rudnosiukas“ direktorius

ne vėliau kaip iki 2018 metų lapkričio 16 d. 

2018 m. lapkričio 30 d.

13

Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis“ direktorius

ne vėliau kaip iki 2018 metų lapkričio 12 d.

2018 m. lapkričio 26 d.

14

Kauno Aleksoto lopšelio-darželio direktorius

 ne vėliau kaip iki 2018 metų lapkričio 6 d.

2018 m. lapkričio 20 d.

15

Kauno I-osios muzikos mokyklos direktorius

ne vėliau kaip iki 2018 metų lapkričio 16 d. 

2018 m. lapkričio 30 d.

Additional information