42018 m. gegužės 22 d. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje, bendradarbiaujant su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru, vyko respublikinis mokytojų forumas „XXI a. gebėjimų ugdymas kaip atsakas į šiuolaikinės visuomenės poreikius“. Forumo tikslas – diskutuoti apie aktualius švietimo politikos pokyčius ir lūkesčius mokytojui mokinių pasiekimų, kompetencijų ugdymo, novatoriškų mokymo metodikų taikymo kontekste. Tai tradicija tapęs renginys, sukviečiantis novatoriškus pedagogus ir mokyklų vadovaus jau šeštą kartą.

 

Daugiau nei šimtas forumo dalyvių, atstovaujančių dvidešimt penkias ugdymo įstaigas dalinosi patirtimi ir dalyvavo diskusijose. Plenarinės diskusijos metu, kartu su Švietimo ir mokslo ministerijos Pedagogų veiklos skyriaus vedėja Vilma Bačkiūte, Ugdymo plėtotės centro direktoriumi Giedriumi Vaideliu, Kauno apygardos prokuratūros prokurore Renata Oželiene, Lietuvos sporto universiteto Senato pirmininku prof. habil. dr. Albertu Skurvydu, socialiniais partneriais Andriumi Vaitkumi (AB Telia) bei Evaldu Stalioraičiu (UAB Microsoft Lietuva) dalyviai analizavo besikeičiantį švietimo kontekstą, kurį galima vertinti kaip iššūkį arba kaip galimybę mokyklų tobulinimui. Besikeičianti mokytojų vertinimo sistema ir augantys lūkesčiai mokytojui, ugdymo turinio kaita, šiuolaikinių mokinių ypatumai ir šiuolaikinių mokymosi aplinkų atveriamos galimybės – pagrindinės temos, analizuotos plenarinės diskusijos metu.

Forumo diskusijų grupės kvietė dalintis patirtimi ir atrasti atsakymą į klausimą kaip mes ugdome XXI a. mokykloje. Kūrybiškas, patyrimu grindžiamas ikimokyklinukų kompetencijų ugdymas, vaikų saugumo užtikrinimas ugdant socialines ir emocines kompetencijas, pamokas praturtinantis informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas bei integrali tiriamoji veikla – pagrindinės temos forumo diskusijų grupėse. Daugybė praktinių metodų, sukurtų mokymo priemonių, novatoriškas išteklių naudojimas ir skirtingų ugdymo aplinkų pasitelkimas atskleidžia, šiuolaikinis mokytojas – galimybes mokymuisi kuriantis, entuziazmu užkrečiantis mokytojas. Mokymasis XXI a. mokykloje – akademinių žinių, humanistinių vertybių ir aktyvaus veikimo sintezė, įgalinanti kiekvieną mokinį tapti aktyviu, sąmoningu ir pilietišku.

 

Additional information