32744224 2181260321888808 654631214379958272 nGegužės 14 - 15 dienomis vyko projekto ,,Lyderių laikas 3“ Kauno kūrybinės komandos stažuotė, kurios tema ,,Mokytojų motyvacija, mokinių pasiekimų gerinimas“. Kauno miesto švietimo įstaigų vadovai lankėsi Antano Vienuolio progimnazijoje, stebėjo ugdomąjį procesą. Pamokų metu buvo demonstruojamos IKT diegimo galimybės, kritinio mąstymo bei TOC for Education metodai. Anykščių Antano Vienuolio progimnazija yra pirmoji mokykla, gavusi pažymėjimą iš TOCfE organizacijos ir sėkmingai taikanti labai paprastus, efektyvius mokinių kritinio mąstymo, problemų sprendimo metodus. Progimnazijos direktorė Jurgita Banienė pristatė mokyklą bei pasidalino gerąja darbo patirtimi, motyvuojant mokytojus siekti geresnių mokinių mokymosi rezultatų.

Stažuotės metu Anykščių menų inkubatoriuje buvo surengta diskusija ,,Mokinių motyvacijos didinimas, siekiant mokinių pasiekimų gerinimo“. Joje aktyviai dalyvavo bei savo patirtimi dalijosi Anykščių rajono bei Kauno miesto savivaldybės ugdymo įstaigų vadovai, Anykščių rajono savivaldybės meras Kęstutis Tubis. Kauno miesto švietimo įstaigų vadovams buvo sudarytos puikios sąlygos susipažinti su netradicinių edukacinių aplinkų panaudojimo galimybėmis ugdymo procese, siekiant mokinių pasiekimų gerinimo. Paskaitoje ,,Ženklai ir simboliai, Anykščius užauginę“ muziejininkas Tautvydas Kontrimavičius pristatė Anykščių „perliukus“, kurie sėkmingai gali tapti novatyviais pažinimo objektais. Mokytoja ekspertė Dangira Nefienė stažuotės metu supažindino su edukacinėmis programomis Antano Baranausko klėtelėje, Siauruko muziejuje bei pristatė dienos be vadovėlio „Pažinkime Anykščių kultūrinį kraštovaizdį“ integruotas pamokas netradicinėse aplinkose. Turiningos stažuotės metu mumis rūpinosi Anykščių švietimo pagalbos tarnybos direktorė Jolanta Bakšienė, centro metodininkė Daiva Žiogienė.

Dėkojame anykštėnams už patirties sklaidą ir prasmingą bendrystę visos stažuotės metu. Iki kitų susitikimų!

  

Additional information