Nors smarkiai vėjuotas, tačiau saulėtas balandžio 19-osios pavakarys. Nedrąsi žaluma jau įsimetusi ir į šalia Kauno pedagogų kvalifikacijos centro (Centras) pastato plytintį Ramybės parką. Gera per jį žingsniuoti, gera skambios dainos mylėtojams sielos atgaivai rinktis į Centro salėje surengtą muzikos mokytojos ekspertės, įvairių renginių bei koncertų sumanytojos ir organizatorės Aleksandros Danutės Žiedelienės vaikų muzikos studijos „Saulutė“ ir moterų ansamblio „Guboja“ edukacinę programą „Mano žemė – Lietuva“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui pažymėti.

Salėje pasklido nuostabi melodija – tai savo smuiką pravirkdė smuikininkė Lijana Žiedelytė, atlikdama dainos „Lietuvai“ Justino Marcinkevičiaus žodžiais melodiją. Dainuojant dainą „Į Lietuvą“ Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos mokinei Emilijai, kuri yra ir vaikų studijos „Saulutė“ narė, salėje abejingų neliko – per akimirką visų širdžių ir minčių gelmes tarsi apėmė gražiosios mūsų Lietuvos peizažas.

Moterų ansamblį „Guboja“, kuris atliko J. Aleksandravičiaus „Gervės“ pristatė ansamblio vadovė A. D. Žiedelienė. Šioje dainoje yra paliečiama aktuali emigracijos tema. Juk ir gervėms yra sunku namus palikti. Laimė, kad pavasarį jos gali ir vėl sugrįžti namo. Taip ir žmonės – kad ir kiek besiblaškytų po pasaulį – gimtinėn sugrįžta, nors ji yra „tik taškelis pasaulyje, bet saulė šviečia man ilgame kely“ – skamba gubojiečių atliekamoje dainoje (iš Edmundo Kučinsko repertuaro) „Vėl namie“. Stasio Liupkevičiaus dainą „Prie obelėlės“ atliko moterų duetas Valentina Pečiulionienė ir Virginija Butkienė. Skambant Regimanto Šilinsko dainai „Mano žemė Lietuva“ tarsi matai ežerynus, nendrynus, laužo dūmus, senolių kapus, išklajotus miškus, išbraidytus šilojus,žydinčią, kvepiančią gimtinę, girdi tėvų kalbą...

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, pedagogė, daugelio kūrybinių rekordų, dainų ir dainelių vaikams autorė, Anzelmo Matučio premijos laureatė, poetė Zenė Sadauskaitė padėkojo A. D. Žiedelienei už gražų renginį ir perskaitė savo nuoširdų eilėraštį „Lietuvai“, vėliau visus dar linksmesne pavasarine nuotaika užkrėtė perskaičiusi eilėraštį „Vėl širdyje gimtinė“.

Vaikišką lietuvių liaudies dainelę „Brolis aptvėrė darželį“ atliko „Saulutės“ dainininkės Miglė, Stela ir sesutės Evelina bei Gabrielė. „Brolis darželį aptvėrė, o aš rūtelę skinsiu, skinsiu, vainikėlį pinsiu, pinsiu...“

Lijana Žiedelytė atliko Algimanto Raudonikio dainą „Tėvynė“, šeimyninis duetas Saulė Ragaitė su mama Laisvute – „Piemenaitę“ (ž. Salomėjos Nėries), o jaunosios „Saulutės“ dainininkės su soliste Migle priešaky gražiai padainavo apie boružėlę.

Šiltų žiūrovų aplodismentų sulaukė jungtinio ansamblio – mamų Laisvutės, Jolantos, Ingridos bei solistės Urtės ir „Saulutės“ dainininkių atliekama daina „O rūta, laimės gėle“. Mergaitės dainavo ir sukosi ratu...

Aplodismentai netilo Urtės broliui Benui (šauniam dainininkui su nuostabiomis duobutėmis skruostuose!) – vieninteliam kolektyvo berniukui – kartu su vadove, mamomis, močiutėmis ir mergaitėmis atliekant dainą (iš Veronikos Povilionienės repertuaro) „Mamyte, nupirk žirgelį“. Neapsakomas dainos grožis! Jeigu jau tokie vaikai su užsidegimu dainuoja apie tai, jog prireikus eis ginti Lietuvą, tai reiškia, kad mes tikrai išliksime ir gyvuosime tūkstantmečius!

Literatūros konkurso, skirto vaikų ir jaunimo literatūros klasiko Vytauto Tamulaičio 100-mečiui diplomantė, LNRS narė poetė Vida Gustaitytė-Bubnienė perskaitė savo eilėraštį „Kraitis“. Štai keletas eilučių iš jo:

  „Aš – Lietuvos dukraitė,

  turiu didžiausią kraitį:

  Tėvynę savo brangią,

  su vyturiu padangę,

  duonelės riekę skalsią,

  dainelę devynbalsę,

  į praeitį žibintą,

  legendom apipintą...“

 

Koncertą vainikavo dvi jungtinio, trijų kartų ansamblio atliekamos dainos „Mūsų tai Lietuva“ ir „Truputį laimės“, kurioje solo partijas atliko „Saulutės“ solistės: Ugnė, Urtė, Austėja ir Emilija).

Bibliotekininkė Irena Valentukonienė padėkojo Aleksandrai Danutei Žiedelienei ir jos vadovaujamiems kolektyvams už gražų pavasarišką renginį, įteikė gėles. Ansamblietės dėkojo mielai Irenai už rūpestį ir šilumą visos šventės metu.

Senjorų tarybos atstovė, renginių organizatorė Antanina Skaudžiuvienė padėkojo A. D. Žiedelienei ir jos dukrai, edukologijos magistrei, atlikėjai, Lijanai Žiedelytei už šviesią programą, palinkėjo padainuoti dar daug patriotinių, prasmingų dainų. Senjorų tarybos narė iš Centro seniūnijos Kristina Pisardževičienė pakvietė ansamblį „Guboją“ į gegužės pabaigoje įvyksiantį senjorų festivalį.

Vaikams – saldumynai, mamoms – ačiū už kantrybę, močiutėms – ačiū, kad esate! Nepamirškime, kad po dviejų metų vyks jubiliejiniai „Saulutės“ ir „Gubojos“ koncertai.

Renginį vedė Aleksandra Danutė Žiedelienė ir Lijana Žiedelytė.

LNRS narė Vida Gustaitytė-Bubnienė

2018 m.

Additional information