Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 2015 m. birželio mėnesį vykdė mokymus „Vaizdo pamokų kūrimas: pateikčių įgarsinimas, ekrano vaizdo įrašymas, mokomųjų filmų gaminimas panaudojant pateiktis“ (30 akad. val.). Lektorė – Edita Rabizaitė mokytoja metodininkė, sukūrusi ateities mokyklą, Microsoft inovacijų ekspertė, nuolat pateikianti IT pritaikymo scenarijus mokykloms, panaudodama mokytojui prieinamus, mokyklai nemokamus IT įrankius. Mokytojos veikla orientuota į vaiką. Mokytojos pagrindinis tikslas – suteikti vaikams tokių įgū­džių, kokių jiems reikės gyve­nime.

         E. Rabizaitė yra įgyvendinusi 47 projektus. 2015 m. kovo mėnesį mokytoja sumanė pademonstruoti pirmą interaktyvią pamoką visai Lietuvai. Pamoką pageidavo stebėti daugiau nei 800 mokyklų, tačiau nebuvo technologiškai įmanoma patenkinti tokio didelio prisijungimų poreikio, pamoką stebėjo 540 mokyklos. E. Rabizaitė Vasario 16-osios proga vedė integruo­tą dviejų mokyklų – Kauno J. ir P. Vi­leišių ir Vilniaus Jono Vileišio progim­nazijos – mokiniams pamoką kartu su Karo muziejaus edukacinių programų kuratoriumi Jus­tu Motijausku. Pamoka – unikali, nes dviejų miestų mokiniams sėdint klasėje buvo suteikta galimybė stebėti Vytauto Didžiojo karo muziejaus istorines vertybes.

          Mokymų tikslas – supažindinti mokytojus su naujaisiais Microsoft Office 2013 įrankiais ir jų galimybėmis, kuriant autorinį turinį dalyko pamokoms.Mokymų metumokyti kurti vaizdo pamokas – sukurti ir įgarsinti mokomąją medžiaga, kuria bus galima naudotis ne tik pamokų metu, bet ir mokantis savarankiškai.

          Mokymų rezultatas – vaizdo pamokos sukūrimas, patalpinimas virtualioje erdvėje. Gebėjimas sukurti vaizdo pamoką įtakos XXI a. mokytojo darbą, patobulins profesines ir bendrąsias kompetencijas.

          Kvietėme įvairių dalykų mokytojus, norinčius išmokti kurti vaizdo pamokas ir aktyviai dalintis savo sukurtų pamokų sėkmingos patirties pavyzdžiais. Kiekvienas mokymų dalyvis galėjo mokytis pasirinktu tempu ir mokymų pabaigoje atliko atsiskaitomąjį darbą – vaizdo pamoką.

          Visiems, dalyvavusiems mokymuose ir sukūrusiems vaizdo pamoką buvo išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai ir pažymos. Geriausi darbai atrinkti ir patalpinti Kauno pedagogų kvalifikacijos centro svetainėje www.kpkc.lt – (Autorinės dalyko pamokos).

          Nuotolinius seminarus rengsime ir ateityje, todėl tikimės, kad svetainėje atsiras vis daugiau mokytojų darbų – pamokų, o susidomėjusių ir pageidaujančių dalyvauti mokymuose skaičius nuolat augs.

          Dėkojame lektorei ir visiems seminaro dalyviams, kurie sutiko, kad jų darbai būtų patalpinti viešojoje erdvėje ir, kad jais galėtų naudotis bei taikyti praktikoje visi apsilankę KPKC svetainėje www.kpkc.lt – (Autorinės dalyko pamokos).

Additional information