Saulėtą 2015 metų gruodžio antrąją Kauno pedagogų kvalifikacijos centro bibliotekoje svečiavosi Sūduvos krašto kūrėjos, Šakių literatūrinio klubo „Lygumų šaltinis“, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narės, pradžiuginusios susirinkusius savo įvairiapuse kūryba. Renginyje „Pabūk dar vakaru gale rugpjūčio kiemo...“, skirtame Lietuvos etnografinių regionų metams pažymėti, skambėjo Valerijos Vilčinskienės, Danutės Batisienės, Reginos Klimaitienės ir Ritos Mockeliūnienės eilės. Bardė Violeta Simonavičienė, pritardama gitara, atliko šių autorių žodžiais sukurtas dainas. Renginį vedė Šakių viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Eringienė, įdomiai pristatydama kiekvieną autorę, atskleisdama jų talentus, pomėgius. Visos jos apdovanotos Šakių rajono laimę ir įvairius turtus nešančiu „Aitvaru“, laimėjusios ne vieną konkursą, įvairius apdovanojimus, išleidusios po kelias savo kūrybos knygas.

Dėl svarbių priežasčių negalėjusios dalyvauti kolegės Valerijos Vilčinskienės kūrybą skaitė visos renginio viešnios.

Kiekvienos autorės kūryba įdomi, savita, nuoširdi, skleidžianti širdies šilumą ir šviesą. Giedrėjo visų susirinkusiųjų veidai klausant jų sielos atsivėrimų. Gausiai susirinkę Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Kauno skyriaus nariai labai šiltai priėmė kolegių kūrybą.

Lekėčių seniūnijos „Šilagėlės“ klubo siela Regina Klimaitienė LNRS valdybos pirmininkui Vladui Buragui ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centro bibliotekai padovanojo kompaktinę plokštelę „Padovanok man rūką“, kuriame skamba pačių autorių (11) įskaityti eilėraščiai, muzika, dainos. Tai nenuilstančios kūrėjos, organizatorės, įvairių idėjų sumanytojos ir įgyvendintojos Reginos Klimaitienės rūpesčiu ir pastangomis gimęs ir po Lietuvą keliaujantis Lekėčių krašto kūrėjų balsus įamžinęs diskas. Jame taip pat skamba ir Lekėčiuose gimusios ir augusios, daugelį metų Kaune gyvenančios Aldonos Mankutės-Kursevičienės įskaityta kūryba.

Garbias viešnias sveikino ir dovanas įteikė leidyklos „Kalendorius“ vadovas Aurelijus Noruševičius, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas Vladas Buragas, jo pavaduotojas doc. dr. Vytautas Šiaudytis, bibliotekos atstovės. Kaune gyvenanti kraštietė Aldona Mankutė-Kursevičienė viešnias apdovanojo savo satyros ir humoro knygomis „Dvylika zodiakų“ bei gėlėmis ir, pasidžiaugusi maloniu ir jaudinančiu susitikimu, sakė, jog didžiuojasi jomis ir stengsis nepadaryti gėdos.

Viešnios taip pat atvyko su dovanomis.

Prie kavos puodelio tęsėsi bendravimas, buvo dalijamasi ateities planais, įspūdžiais.

Išsiskyrėme su viltimi vėl susitikti.

Irena JACEVIČIENĖ-ŽUKAUSKAITĖ,

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų

sąjungos narė

Additional information