„Balto balandžio skrydis į mūsų širdis“ – tai šeštoji Aldonos Širvinskienės ir trisdešimtoji Vytauto Šiaudyčio knyga. Joje abiejų poetų, kitų plunksnos brolių ir sesių poezija, taip pat jauno žuvusio klieriko , poeto ir dailininko Karolio Širvinsko (1980 – 2001) darbų reprodukcijos.

         Aldona  Dudonytė-Širvinskienė – Anykščių krašto dukra, rašytoja, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, medikė, kultūros renginių organizatorė, visuomenininkė. Nuo 2005 m. organizuojanti literato, tautodailininko, klieriko Karolio Širvinsko vardo poezijos konkursus. 2007-aisiais m. Aldona Širvinskienė įkūrė labdaros ir paramos fondą „Baltasis balandis“, remiantį jaunuosius kūrybingus žmones. Rengia poezijos ir bardų muzikos vakarus, literatūrinius spektaklius, šventes, parodas, knygų pristatymus ir konkursus literatams, tam skiria savo laisvalaikį, žinias ir ženklią dalį medikės atlyginimo. Dar vienas iš josios reikšmingų darbų – įkurtas ir trejetą metų aktyviai veikiantis internetinis puslapis www.svedasai.info.

         Vytautas Šiaudytis – rašytojas, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos pirmininko pirmasis pavaduotojas, Kūrybinės raiškos asociacijos „Kauno branduma“ valdybos narys, socialinių mokslų daktaras, docentas. Jo gyvenimas tampriai susietas su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis (42 m.). Nuo 1993 m. taip pat dirbo žurnalo „Lietuvos ūkis“ neetatiniu korespondentu. Dirbo komercinių bankų konsultantu, jų veiklos klausimais parašė tris knygas. Savo kūryboje knygų autorius kaip pagrindą asmenybėms ugdyti akcentuoja šeimos svarbą, daug dėmesio skiria žymiems žmonėms, rašytojams, visuomenės veikėjams.

          „Kauno brandumos“, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos nariams, visiems susirinkusiems poezijos mėgėjams džiugią nuotaiką sukūrė etnografinio ansamblio „Sūduva“ atliekama Vytauto Šiaudyčio žodžiais daina daina „Ateinu, Mama“, kuriai melodiją parašė ansamblio vadovė Teresėlė Varnagirienė. Klausėmės LNRS narių Dalios Milukaitės-Buragienės, Leono Balčiūno, Juozapo Mickevičiaus, Zenės Sadauskaitės, Aldonos Mankutės-Kursevičienės, Vlado Burago, žymaus chorvedžio Prano Jurkonio eilių, sveikinimų ir pašmaikštavimų knygelės autoriams. Amžinybėn išėjusiųjų Antano Ignatavičiaus ir Karolio Širvinsko kūrybą skaitė aktorius Algirdas Vieraitis, savo eilėraščius – Aldona Širvinskienė.

         – Ruduo – literatūrinių aruodų metas,  – dviejų autorių kūryba pasidžiaugė knygos redaktorius Vladas Buragas.

         Skambėjo ansamblio „Sūduva“ atliekamos dainos „Suvalkijos takais“, „Mano vasara“, „Gimtinė“, „Rudenėlis“ ir  Teresėlės Varnagirienės čia pat sukurta melodija Aldonos Širvinskienės eilėms „Laikas“.

Additional information