Saulėtą birželio 17-osios popietę į knygos sutiktuves prigužėjo pilna Kauno pedagogų kvalifikacijos centro biblioteka. Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos, Kūrybinės raiškos asociacijos „Kauno branduma“ narė Aldona Mankutė - Kursevičienė skaitytojus supažindino su 17-ąja savo knyga. Autorės kūrybinis kraitis: 8-ios lyrikos, 2 trioletų, 3 vaikams, 3 humoro, 1 prozos knygos.

         Šmaikštus poetės žodis ir aštrus karikatūristo, satyriko Algirdo Radvilavičiaus piešinys – visa tai sutalpinta į humoristinių ir satyrinių eilėraščių rinkinį „Dvylika zodiakų“, kuriame yra 12 skyrių, 168 puslapiai, 130 iliustracijų. Knygos redaktorius – LNRS valdybos pirmininkas poetas Vladas Buragas. Autorė, meistriškai panaudodama horoskopuojančias metų ypatybes ir visiems suprantamas jų ženklų nuorodas į tautosaką, labai taikliai paliečia dabarties aktualijas bei primena praėjusios krizės požymius.

         Renginį vedė LNRS valdybos narė poetė Irena Jacevičienė – Žukauskaitė. Ji apžvelgė visą A. Mankutės - Kursevičienės kūrybą, supažindino su naujosios knygos turiniu. Autorė tarė padėkos žodžius susirinkusiems skaitytojams, visų jos knygų redaktoriams, maketuotojams ir dailininkams.

KRA „Kauno branduma“ valdybos pirmininkė Danutė Blėkienė padovanojo eilėraštį „Dvylika zodiakų“ knygos sutiktuvėms atminti. Padėkos žodžius kartu su būriu šilainiškių tarė Šilainių bendruomenės centro pirmininkė Rima Andriulionienė, poetės buvę bendradarbiai, giminaičiai. Prie autorės kūrybos savo skaitymais prisilietė brandumiečiai, pridurdami ir savo sukurtus posmus. Poetas satyrikas Petras Žemkauskas sveikinimą nuo „Šaipokų klubo“ pateikė surašęs į „papirusą“.

Aktorius Algirdas Vieraitis padainavo dainą „Beauštanti aušrelė“ ir paskaitė savo kūrybos eiles.

         Humoristines dainas pagal anksčiau sukurtus Aldonos Kursevičienės posmus atliko duetas iš ansamblio „Romantika“ – Regina Tubutienė ir Leonija Liubancienė drauge su vadovu Rimantu Petrušoniu.

Additional information