Sausio 5 dieną Kauno pedagogų kvalifikacijos centre naują metodinį leidinį „Skaitymo ir rašymo sutrikimai: priežastys ir įveikimo galimybės“ pristatė Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos logopedė – specialioji pedagogė metodininkė Liuda Jarošienė ir Kauno Veršvų vidurinės mokyklos logopedė – specialioji pedagogė metodininkė Milita Akambakienė .

Leidinyje apžvelgtos skaitymo ir rašymo sutrikimų priežastys, samprata, sutrikimų rūšys, pirminė ir antrinė simptomatika. Leidinyje nurodytos šių sutrikimų šalinimo gairės, alternatyvūs mokymo(si) būdai. Kadangi skaitymo ir rašymo sutrikimų pasitaiko pakankamai dažnai, todėl į šią problemą pažiūrėta įvairiapusiškiau: pateiktas psichologų požiūris į sutrikimus, apžvelgti mokinių baimių ypatumai. 

Leidinys skirtas ne tik specialistams, bet ir mokytojams, kurie kasdien susiduria su mokiniais, turinčiais skaitymo ir rašymo sutrikimų. Ši priemonė rekomenduotina ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, kurie galėtų atpažinti ir užkirsti kelią galimiems būsimiems sutrikimams.

 Leidinys paruoštas ir pristatytas tokiu metu, kada mokytojams, specialistams ir mokiniams keliami itin aukšti ugdymo(si), lavinimo(si) uždaviniai ir tikslai.  Skaitymo ir rašymo sutrikimai dažnai  trukdo siekti geresnių akademinių žinių ne tik mokykloje, bet turi lemiamą reikšmę ir tolimesniame žmogaus gyvenimo kelyje (siekiant aukštesnio išsilavinimo ir pan.). Neretai negebėjimas sklandžiai skaityti ir taisyklingai rašyti lemia ir asmenybės pokyčius. Labai tikimasi, kad šios rekomendacijos padės geriau pažinti ir atpažinti sutrikimus, juos įveikti ar sušvelninti. 

Additional information