Rugsėjo mėnesį įvykęs pirmasis Kanagawa prefektūros Hiratsuka miesto delegacijos vizitas Kaune padėjo tvirtus pamatus bendrai veiklai ateityje, švietimo srities darbuotojams atvėrė naujas erdves mokytis bei dalintis sukauptomis žiniomis. Gruodžio 29 d. Kaune apsilankęs Japonijos – Lietuvos mainų centro vadovas Kenjiro Tamaki tai patvirtino. Lankydamasis Kauno Panemunės pradinėje mokykloje, su mokyklos direktore, Kauno miesto mero patarėja švietimo klausimams dr. Virginija Rupainiene, jis aptarė bendradarbiavimo galimybės tarp Kauno Panemunės ir Hiratsukos Minato pradinių mokyklų. Bendradarbiavimo tikslas – partnerystė tarp šių mokyklų mokytojų ir mokinių, siekiant abiejų šalių kultūros pažinimo, ugdymo(si) kokybės bei mokinių pasiekimų gerinimo.

K. Tamaki taip pat susitiko su Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktore Rasa Bortkevičiene. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, įprasmindamas partnerystę su Hiratsukos miestu, rengia ne Lietuvos teritorijoje (Japonijoje) vykdomą kvalifikacijos tobulinimo programą – stažuotę ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams. Bendradarbiavimas su Hiratsukos miesto ugdymo įstaigomis – puikus šansas atrasti bendrus interesus bei sritis, kuriose abiejų valstybių specialistai geriausiai papildytų vieni kitus, suteiktų naujų žinių švietimo sistemos darbuotojams, atvertų platesnes galimybes mokytojams ir mokiniams. Lankydamasis Kauno pedagogų kvalifikacijos centre, K. Tamaki nepraleido progos apsilankyti Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų kalėdinių kompozicijų parodoje „Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“.

Kaunas Teacher Training Centre Strenghtens the Partnership with Hiratsuka City

The first visit of Japan Kanagawa prefecture Hiratsuka city delegation in Kaunas that took place on September 2016 laid a foundation for the future partnership of both cities. It has also opened new areas for the mutual knowledge exchange of Lithuanian and Japanese education specialists. These possibilities were demonstrated once more by Mr. Kenjiro Tamaki, the head of Japan Lithuania Exchange Centre, who visited Kaunas on December 29th. During his visit in Kaunas, Mr. Tamaki visited Kaunas Panemunė primary school and met its director, the advisor of Kaunas Mayor for education, dr. Virginija Rupainienė. During the meeting the major possibilities of co-operation between Kaunas Panemunė and Hiratsuka Minato primary schools were discussed. The main goals of this co-operation are partnerships between Lithuanian and Japanese teachers and students, while reaching to expand knowledge about both countries‘ culture, and induce the growth of education standards and results.

During his visit, Mr. Tamaki also visited Kaunas Teacher Training Centre, where he was welcomed by director Rasa Bortkevičienė. In 2017, this Centre will offer a new training program in Hiratsuka (Japan), which is designed for the heads of educational institutions and teachers. The partnership with Hiratsuka city educational institutions is described as a great opportunity to find common interests and areas for mutual co-operation, where specialists from both countries could share their valuable experience. It would also create additional value for Lithuanian and Japanese teachers and students, by giving them a possibility to expand their worldview.


Additional information