Gruodžio 8 dieną į respublikinę konferenciją, skirtą bibliotekų metams, Kauno „Vyturio“ gimnazijoje susirinko gausus būrys bibliotekininkų, mokytojų, svečių. Gimnazijos muzikinio skyriaus pasveikinimas konferencijos dalyviams persipynė su direktorės Aleksandros Bancevičienės, gimnazijos kapeliono kunigo Žilvino Zinkevičiaus ir sesės Liucijos įžanginiais žodžiais. Lietuvos rašytojų sąjungos bei Lietuvos žurnalistų sąjungos narė, poetė, Bibliotekų metų paskelbimo iniciatorė Dalia Teišerskytė konferencijos dalyvius pasveikino savo eilėmis.

Plenariniame posėdyje pranešimą „Laikmečio aktualijos mokyklų bibliotekose“ skaitė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento direktorė Aldona Augustaitienė. Apie būtinus pokyčius bibliotekose keičiantis skaitytojams, susimąstyti kvietė VšĮ „Laikas skaityti“ direktorė Rūta Elijošaitytė-Kaikarė („Skaitytojas keičiasi: Ar keičiasi biblioteka?“). Ką apie bibliotekininko ir bibliotekos misiją kalba rašytojai atskleidė VDU literatūros katedros docentė, daktarė, literatūrologė Asta Gustaitienė („Roaldo Dahlio Matilda: ko iš tiesų reikia XXI a. II dešimtmečio matildoms bibliotekoje?“).

Pranešimus taip pat skaitė KTU bibliotekos dalyko bibliotekininkė Auksė Patackienė, Kauno apskrities viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja Rasa Šukevičienė, Lietuvos žurnalistų sąjungos narė, XXVII knygų mėgėjų draugijos pirmininkė, Lietuvos universitetų moterų asociacijos prezidentė Dalia Poškienė.

Antroje konferencijos dalyje inovatyvaus darbo patirtimis dalijosi bibliotekininkai, mokytojai ir mokiniai. Gyvo susidomėjimo sulaukė Kauno „Vyturio“ gimnazijos 7 klasės mokinio Roko Jociaus atlikto skaitymo tyrimo „Labas, ką skaitai?“ pristatymas.

Konferencijos pabaigoje istorikas, Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos muziejaus vadovas Arūnas Antanaitis pateikė įdomią konferencijos refleksiją- supažindino su prezidentinių bibliotekų fenomenu JAV ir Europoje bei pakvietė aplankyti Prezidento Valdo Adamkaus biblioteką-muziejų Kaune.

Konferenciją organizavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno „Vyturio“ gimnazija.

                                 

Bibliotekos vedėja O. Kazakevičienė

Nuotraukos J. Mižutavičienės

Additional information