Lapkričio 15 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre (toliau – Centras) vyko tyrimo „Kauno miesto suaugusiųjų neformaliojo mokymo(si) galimybės ir poreikiai“ pristatymas. Centro ir Vytauto Didžiojo universiteto inicijuotas tyrimas buvo vykdomas š. m. spalio – lapkričio mėn. siekiant ištirti Kauno miesto suaugusiųjų neformaliojo mokymosi poreikius ir, atlikus apibendrinimą bei analizę, gerinti švietimo paslaugų kokybę. Renginyje Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos katedros lektorė, doc. dr. Aušra Rutkienė išsamiai pristatė šio tyrimo rezultatus: demografinius duomenis, mokymosi situaciją, lankytus ir pageidaujamus mokymus, jų naudą, mokymų tiekėjus, informavimo šaltinius, pageidaujamas mokymų formas, mokymosi ir nesimokymo priežastis ir kt. Aptartos išvados, diskutuota švietimo paslaugų kokybės gerinimo klausimais.

Renginio metu dalyviai buvo supažindinti ir su suaugusiųjų švietėjų portalo „EPALE“ galimybėmis. Dr. Elena Trepulė, Vytauto Didžiojo universiteto lektorė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Kauno krašto veiklos koordinatorė, „EPALE” suaugusiųjų švietimo švietėjų portalo Kauno regiono ekspertė pristatė „EPALE” platformą – daugiakalbę atviros narystės bendruomenę, skirtą mokytojams, dėstytojams, tyrinėtojams, akademikams, politikos formuotojams ir visiems kitiems suaugusiųjų švietimo ir mokymosi srities specialistams iš visos Europos.EPALE“ paskirtis – dalytis turiniu, susijusiu su suaugusiųjų švietimu ir mokymusi, įskaitant naujienas, tinklaraščių pranešimus, išteklius, renginius. Renginio dalyviai buvo raginami įsitraukti į „EPALE“ raidą, kad ji atitiktų kiekvieno asmens lūkesčius ir pateiktų naujausią informaciją apie suaugusiųjų švietimą ir mokymąsi visoje Europoje.

Pristatymo dalyviai buvo maloniai nustebinti dovanomis – „Epale“ bloknotais ir rašikliais.

Nuo 2008 m. Centro ir Vytauto Didžiojo universiteto tarpinstitucinis bendradarbiavimas grindžiamas kontekstualumo, veiksmingumo ir tęstinumo principais. Siekiama neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų kokybės, atitinkančios atviroje pilietinėje visuomenėje darbo rinkoje veikiančio asmens ir visuomenės poreikius.
 

Additional information