Autizmas nulemia savitą ir kokybiškai kitokį šį sutrikimą turinčių asmenų elgesį ir suvokimą. Todėl „būti normaliu“ nėra tikslas. Tikslas yra padėti tokiam žmogui kiek įmanoma geriau pritapti ir realizuoti save ugdymosi aplinkoje/visuomenėje, gerbiant jo skirtingumą.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vykusiame metodiniame renginyje buvo pristatytas naujas praktinis leidinys „Pažink, suprask, padėk“, kuriame pateikiamos ugdymo strategijos pedagogams, tėvams ir tiems, kurie dirba su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų (ASS). Leidinio autorės – ilgametės darbo patirties turinčios Kauno Prano Daunio ugdymo centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ specialistės – Loreta Grikainienė, Raimonda Juknevičienė, Ingrida Liaudeneckienė, Aušra Lukšienė ir Toma Malvicė.

Į leidinio pristatymą susirinko nemažai ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialistų, pedagogų, vadovų, kuriems aktualus vaikų, turinčių ASS, ugdymas. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė Valerija Segalovičienė pasidžiaugė, kad šis leidinys yra reikšmingas pagalbininkas ikimokyklinio ugdymo pedagogams, ugdantiems grupėje vaiką, turintį autizmo spektro sutrikimą, specialistams, kurie yra atsakingi už specialiąją pagalbą ir ugdytinių visavertį ugdymą bei pagalbą pedagogams ir vadovams. Kauno Prano Daunio ugdymo centro direktorė pasidalino mintimis, kaip kilo idėja išleisti leidinį ir bendram tikslui suburti kelių įstaigų specialistus. „Konsultaciniame centre, skirtame vaikams su autizmo spektro sutrikimais, nuolat konsultuojame pedagogus ir specialistus iš visos Lietuvos. Jie atvyksta susipažinti su mūsų patirtimi ugdant vaikus, jiems teikiamos konsultacijos. Panašiu patyrimu dalinasi ir Vilniaus specialistės, su kuriomis tenka bendrauti mokymuose ir seminaruose. Būtent dėl šios priežasties, dėl noro, kad visi vaikai gautų tinkamą ugdymosi pagalbą, ir gimė mintis pasidalinti tuo, kas labai svarbu. Svarbu vaikui, pedagogui, tėvams,” – pasakojo direktorė.

Leidinio bendraautorė logopedė Loreta Grikainienė skaitė pranešimą apie struktūruoto ugdymo svarbą, trumpai pristatė leidinyje aptartas svarbiausia mintis. Psichologė Toma Malvicė savo pranešime kalbėjo apie svarbą susitarimų ugdyme tarp vaiko ir pedagogo, tarp pedagogų; susitarimų, be kurių vaiko, turinčio ASS, ugdymas taptų sudėtingas arba net neįmanomas.

Viena iš leidinio recenzenčių – Rima Kalinauskienė, specialiojo ugdymo konsultantė, išsakė mintį, kad leidinys ne tik patrauklus vizualiai, su daugybe nuotraukų, bet ir labai konkretus bei informatyvus, leidžiantis pedagogui kokybiškiau ugdyti vaiką su autizmo spektro sutrikimu.

Visiems suprantama, kad ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje vaikas turi daugybę svarbių užduočių. Tai laikas, kai jis įgyja kasdienėje veikloje reikalingų įgūdžių, mokosi būti visateisiu visuomenės nariu ir ruošiasi kitam etapui – mokyklai. Todėl labai svarbu vaikui padėti įgyti kitame etape itin svarbų gebėjimą – išmokti mokytis. Pedagogo užduotis – nepaleisti šio svarbaus laikotarpio vėjais, nelaukti, kol vaikas „pripras“, „pats supras“, „išaugs“. Vaikui turi būti sukurta aiški jo ir ugdytojų lūkesčius atitinkanti sistema, pripildyta abiems suprantamos prasmės. Leidinyje dalijamasi apie tai, kaip paruošti aplinką, pateikti užduotis, apie vaiko elgesį bei mokymosi motyvaciją. Autorės tikisi, kad šis leidinys bus naudingas pedagogams, švietimo pagalbos ir kitiems specialistams, mokytojų padėjėjams, tėvams ir visiems, kurie vienaip ar kitaip mokosi kartu su ypatingais vaikais.

 Toma Malvicė, Kauno Prano Daunio ugdymo centro psichologė

        PAŽINK, SUPRASK, PADĖK. Ugdymo strategijos dirbantiems su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų / Loreta Grikainienė, Raimonda Juknevičienė, Ingrida Liaudeneckienė, Aušra Lukšienė, Toma Malvicė. – Vilnius, 2016.


Additional information