Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko mokyklų vadovams, jų pavaduotojams, įvairių dalykų mokytojams ir specialistams seminaras „Mokinių pasiekimų ir pagalbos gerinimas bendrojo ugdymo mokykloje. Kovo 11-osios gimnazijos patirtis. Lektoriai – Kovo 11-osios gimnazijos komanda: direktorius – Stanislovas Milašius, direktoriaus pavaduotos ugdymui Jolanta Lokienė, Laima Lukšienė, Lina Šakelytė.

Seminaro dalyviams buvo akcentuojama, kad gimnazijos požiūris į ugdymo tikslus pagrįstas bendrai priimtomis vertybėmis: pagarba mokinių įvairovei, pagalba kiekvienam mokiniui ir bendradarbiavimu, pagarba vienas kitam, užuojauta, bendruomeniškumu, gerais tarpusavio santykiais.

Gimnazijoje įgyvendinami įvairūs ugdymo aplinkos modeliai, teigiamai veikiantys mokinių savivertę ir didinantys jų ugdymosi potencialą. Mokinių pasiekimų ir pagalbos gerinimas Kauno Kovo 11-osios gimnazijoje grįstas sukurta ir gimnazijoje veikiančia pagalbos teikimo sistema. Ši sistema ir buvo pristatyti seminaro dalyviams.

Additional information