Kauno pedagogų kvalifikacijos centras parengė ir 2016 m. spalio 7 d. pateikė dvi paraiškas Lietuvos kultūros tarybai. Finansavimo projektinėms veikloms siekiama pagal dvi kultūros programas: „Projektai, skatinantys Lietuvos gyventojų pilietiškumą, politinį aktyvumą ir patriotiškumą“, „Kvalifikacijos kėlimas“.

Projektas „Pilietiška asmenybė – stipri valstybė“ skirtas Kauno miesto bendruomenei. Veiklomis siekiama diegti pilietiškumo vertybes, skatinti patriotiškumą, įgyvendinti naujus pilietiškumo išraiškos skatinimo scenarijus. Projekto dalyviams bus suorganizuotos kultūrinės – edukacinės veiklos, susitikimai – diskusijos su žymiais visuomenės veikėjais, seminarai, parengtas ir išleistas leidinys. Projektas skatins dalyvių domėjimąsi savo Valstybe, būti politiškai aktyviais, puoselėti istoriją, kultūros tapatybės išlaikymą ir kūrimą, įsitrauks ir kitus įtrauks į pilietines iniciatyvas. Projekto partneris – Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos struktūrinis padalinys – Valstybės pažinimo centras.

Projektas „Kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas: kokybiškos ir inovatyvios paslaugos“ skiriamas Kauno miesto kultūros darbuotojams. Projekto metu bus tobulinamos darbuotojų bendrosios, profesinės ir didaktinės kompetencijos, organizuojami novatyvūs teoriniai / praktiniai mokymai, sukurtas inovatyvus, siekiantis ilgalaikio teigiamo poveikio tikslinei grupei, produktas – metodinis leidinys, skatinamas dalijimasis gerąja patirtimi, sėkmės istorijomis. Projekto įgyvendinimas užtikrintų kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybę ir prieinamumą bei patrauklumą visoms gyventojų grupėms. Projekto partneris – Kauno apskrities viešoji biblioteka.

                      Sprendimas dėl projektų finansavimo bus priimtas š. m. gruodžio mėnesį.

Additional information