2016 m. rugpjūčio 30 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre (toliau – Centras) vyko pasitarimas su AB Swedbank” atstovais - Pietų filialo valdytojo pavaduotoja Alina Senkuviene ir vadybininke Agne Švelniene - dėl bendrai inicijuotų inovacijų verslumo ugdyme. Pasitarime galutinai aptartas inovatyvių veiklų įgyvendinimas. Š. m. spalio mėn. startuos ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa pedagogams ir kitiems suaugusiesiems „Sumani visuomenė: iniciatyvios ir verslios asmenybės ugdymas“. Programa siekiama plėtoti suaugusiųjų verslumo gebėjimus, reikalingus asmenims kaip individams ir kaip visuomenės nariams savarankiškai gyventi ir pozityviai veikti savo, šeimos ir visuomenės labui. Stiprinami dalyvių gebėjimai, sąlygojantys sėkmingą veiklą konkurencinėje darbo rinkoje, stengiantis išlaikyti turimą darbo vietą. Programos metu diegiami inovatyvūs mokymo metodai ir būdai. Lektoriai – verslo novatoriai, jungtinė lektorių komanda.

Š. m. spalio mėn. švietimo įstaigų mokinių komandos bus kviečiamos dalyvauti konkurse „Aš – verslus novatorius“. Konkurso nuostatai atliepia pagrindinį novatoriško verslumo ugdymo tikslą – išugdyti novatoriškai mąstančią asmenybę, gebančią savarankiškai ir aktyviai veikti, kurti naujas idėjas ir jas realizuoti. Konkurso laureatai bus apdovanoti vertingais AB Swedbank”prizais.

Centro ir AB Swedbank” bendradarbiavimas ir partnerystė, efektyvi priemonė, tobulinanti pedagogų ir kitų suaugusiųjų kompetencijas, siekianti gerinti ugdymo(si) kokybę, mokinių pasiekimus ir jų asmeninę pažangą.

Additional information