2016 m. birželio 15 d. 10.00 val Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veikos skyrius kartu su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru organizuoja seminarą pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų vadovams„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kaita kokybei: kaip to galime siekti kartu“. Seminaras vyks Kauno pedagogų kvalifikacijos centre (Vytauto pr. 44)

Kviečiame pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų vadovusdalyvauti seminare.

smm9f25f5be

 

 

 

SEMINARO

„PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KAITA KOKYBEI:

KAIP TO GALIME SIEKTI KARTU“

DARBOTVARKĖ

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

Vytauto pr. 44, Kaunas

2016-06-15

9.00 – 10.00 val.     Registracija, pasitikimo kava.

10.00 – 10.10 val.    Sveikinimo žodis.

10.10 – 10.40 val.    Pedagogų rengimo, skyrimo, veiklos vertinimo, atestacijos ir kvalifikacijos          tobulinimo kaitos gairės.

                                 Pranešėjas – dr. Saulius Zybartas, LR Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą                                  gyvenimą departamento direktorius

10.40 – 11.10 val.    Valstybinio audito ataskaitos „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas“        išvados.

11.10 – 11.40 val.    Žingsniai žmogiškųjų išteklių kokybei: ką įsipareigojo savivaldybių          administracijų švietimo padaliniai.

                                 Pranešėja – Audronė Razmantienė, LR Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi      visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė

11.40 – 12.30 val.    Klausimai pranešėjams, diskusija.

                                 ModeruojaVilma Bačkiūtė, LR Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi    visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vedėja

12.30 – 13.10 val.    Kavos pertrauka/Parodų lankymas*.

13.10 – 13.40 val.    Nacionaliniai pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai: siūlymai ir jų                                  išgryninimas.

                                 Pranešėja – Vilma Bačkiūtė, LR Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą          gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vedėja

13.10 – 13.40 val.    Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus ir Kauno   pedagogų kvalifikacijos centro bendradarbiavimas, siekiant pedagogų       kvalifikacijos tobulinimo kokybės.

                                 Pranešėja – dr. Ona Visockienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

13.40 – 14.10 val.    „Ugdymo sodo“ galimybės vertinant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo             kokybę.

            Pranešėjas – Vytautas Andrėkus, Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo    ir kompetencijų skyriaus vedėjo pavaduotojas

14.10 – 15.00 val.    Klausimai, diskusija, apibendrinimas.

                                 ModeruojaAudronė Razmantienė, LR Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi     visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė

* Seminaro dalyviai turės galimybę aplankyti Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vykstančias parodas:

Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos II-ųjų meninio ugdymo klasių tęstinio projekto „Dovana mokyklai“ 2015-2016 mokslo metų kūrybinių darbų paroda „Mes skirtingi ir vertingi“

Kauno apskrities viešosios bibliotekos parengta paroda „Asmenybė ir knyga“, skirta Bibliotekų metams

Dailininkės pedagogės Ramutės Paulikaitės ir jos mokinių grafikos darbų paroda

Kauno Rokų gimnazijos mokytojų mišria technika atliktų kūrybinių darbų paroda Medis – miestas“

Additional information