Kauno pedagogų kvalifikacijos centras laimėjo visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą
Kaunas  - ekologiškas miestas: ekologinio ugdymo inovacijos, kurį finansuojaKauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Projekto veiklos prasidės 2016 m. rugsėjo mėnesį. Projektu siekiama ugdyti Kauno miesto mokytojų ir mokinių gamtamokslinę kompetenciją, ekologinį sąmoningumą diegiant ekologinio ugdymo inovacijas: ekologinio ugdymo turinį integruoti į visą vaikų ugdymo veiklą, pasitelkti kūrybiškumą, išryškinti gamtos estetines savybes, siekiant, kad ekologinis ugdymas būtų įdomus savo tematika, patrauklus savo forma.

Projekto tikslinės grupės – Kauno miesto mokytojai ir mokiniai. Kauno miesto mokytojams numatyti nemokami seminarai apie ekologinį ugdymą, jo inovacijas. Seminarai bus orientuojami į tai, kad mokytojai gautą informaciją galėtų pritaikyti ugdymo procese ir perteikti savo žinias mokiniams. Po seminarų bus organizuojamas mokinių konkursas, kuriame mokiniai įvairiomis formomis pristatys savo idėjas, siūlymus dėl ekologinės situacijos Kauno mieste gerinimo, prevencijos. 1-3 vietas užėmusios mokinių komandos laimės edukacines išvykas ir veiklas.

Additional information