Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija kartu su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru parengė ir laimėjo Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ (2016 m.) Nevyriausybinių organizacijų ir miesto bendruomenės įgalinimo srities prioriteto „Nevyriausybinių organizacijų gebėjimų stiprinimas, organizacinė parama, partnerystės ir tinklaveikos skatinimas“ projektą „Vaikų dienos centrų dabuotojų kompetencijų tobulinimas“.

Projekto veiklomis siekiama novatoriškos ir kokybiškos partnerinių įstaigų veiklos, paslaugų teikimo, sėkmingo institucijų valdymo. Vykdomos veiklos patobulins partnerinių įstaigų darbuotojų kompetencijas, padėsiančias pasiekti geriausių rezultatų, t.y. didins darbuotojų atsakomybę už darbo rezultatus, skatins domėtis ir diegti naujoves bei kūrybiškai ir sėkmingai dirbti. Įgalins darbuotojus tapti aktyviais, gebančiais teikti universalias kompleksines paslaugas bei stiprinančiais savo atstovaujamų įstaigų statusą Kauno miesto visuomenėje.

Projekto tikslinė grupė – Lietuvos vaikų dienos centrų asociacijos vienijamų Kauno miesto vaikų dienos centrų darbuotojai ir savanoriai, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro darbuotojai.

            Projektas bus vykdomas iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Additional information