Kauno pedagogų kvalifikacijos centras laimėjo Lietuvos kultūros tarybos Kultūros fondo lėšomis finansuojamos programos „Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projektai“ konkursą ir gavo finansavimą projektui „Vyresnio amžiaus asmenų medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“. Projekto veiklos prasidės 2016 m. rugsėjo mėnesį. Projektu siekiama ugdyti vyresniojo amžiaus asmenų gebėjimus naudotis informacinėmis technologijomis ir kritiškai vertinti žiniasklaidos perteikiamą turinį.

Projekto tikslinė grupė – Kauno regiono senyvo amžiaus žmonės. Jiems bus organizuojami seminarai, kuriais bus ugdomi gebėjimai išmaniai ir kūrybiškai naudotis skaitmeninėmis technologijomis, socialiniais tinklais, elektroninėmis dokumentų valdymo, tvarkymo priemonėmis, sistemomis, skatinamas jų aktyvus pilietiškumas ir pilnavertis dalyvavimas socialiniame gyvenime, pilname skaitmeninių technologijų. Vyresniojo amžiaus žmonės susipažins su naujomis skaitmeninėmis technologijomis, jų panaudojimu, išmoks jomis naudotis ir tokiu būdu aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Seminarų metu dalyviai bus mokomi kritiškai vertinti žiniasklaidos įvairiomis priemonėmis perteikiamą informaciją.

Additional information