2016 m. balandžio 12 – 15 d. Kauną aplankė Kauno miesto savivaldybės tarptautiniai partneriai – garbingi svečiai iš Tartu (Estija), Hordalando ir Vestfoldo apskričių (Norvegija), Tamperės (Suomija). Iš viso dešimt švietimo įstaigų atstovų – Lene Fjeldsbø, Hordalando apskrities tarybos Švietimo ir ugdymo departamento specialistė (Norvegija), Marit Einen, Hordalando apskrities tarybos Regiono plėtros departamento Tyrimų, analizių iršalių ekonominių ir socialinių ryšių plėtros skyriaus vyr. specialistė (Norvegija), Hege Andreassen, Vestfoldo apskrities tarybos Vidurinio švietimo departamento vyr. specialistė (Norvegija), Leif. B. Olsen, Vestfoldo apskrities tarybos Vidurinio švietimo departamento vyr. specialistas (Norvegija), Camilla Reidunsdatter Andreassen, Vestfoldo apskrities Re vidurinės mokyklos prorektorė sveikatos ir jaunimo vystymo srityje (Norvegija), Bente Hoel, Thor Heyerdahl vidurinės mokyklos tarptautinė koordinatorė (Norvegija), Marion Ursfjord, Greveskogen vidurinės mokyklos ekonomikos ir administravimo vadovė, tarptautinių projektų koordinatorė (Norvegija), Hiie Asser, Tartu Annelinna gimnazijos direktorė, Jelena Bitova, Tartu Annelinna gimnazijos direktorės pavaduotoja (Estija), Anne Patana, Tamperės profesinės mokyklos TREDU tarptautinė koordinatorė (Suomija).

Delegacija intensyviai dirbo visas vizito dienas. Balandžio 13 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko tarptautinė konferencija „Erasmus+. Kokia tarptautinės partnerystės nauda mokinių pasiekimams?“. Į konferenciją susirinkusį 131 dalyvį sveikino Alma Valevičiūtė, LR Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė, Gintarė Vasiliauskaitė, LR Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento ikimokyklinio ir pradinio skyriaus vyriausioji specialistė, Vasilijus Popovas, Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojas, profesorius Dainius Pavalkis, Kauno miesto mero patarėjas švietimo ir sveikatos apsaugos klausimais, LR švietimo ir mokslo ministras 2012 – 2015 m., doc. dr. Ina Pukelytė, Kauno miesto savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkė. Profesorius Dainius Pavalkis pasidalino savo asmenine patirtimi kam reikalinga tarptautinė partnerystė. Profesorius pasidžiaugė, kad jo pirmininkavimo Europos Tarybai metu patvirtintos mokslo ir švietimo programos Horison 2020, Erasmus+ ir kitos, kurių bendras bruožas – skatinti bendradarbiavimą tiek tarp Europos Sąjungos valstybių, tiek su trečiosiomis, ne Europos Sąjungos šalimis.

Konferencijoje 8 pranešimus pristatė užsienio svečiai ir 9 – Kauno miesto švietimo įstaigų atstovai. Pranešėjai dalinosi sėkminga tarptautinių projektų įgyvendinimo patirtimi ir jų nauda mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimui. Dalyviams buvo įteiktas konferencijai išleistas leidinys „Erasmus+. Kokia tarptautinės partnerystės nauda mokinių pasiekimams?“ lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinyje Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis kreipdamasis į pedagogus akcentuoja, kad „Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose mūsų pedagogams atveria plačias erdves susipažinti su kitų šalių pedagogų padarytais atradimais bei sėkmingos patirties pavyzdžiais, skatina kūrybiškai mąstyti bei daryti prasmingas įžvalgas“.

Konferencijos metu dalyviai turėjo progos aplankyti parodą ir susipažinti su Kauno miesto švietimo įstaigų tarptautinių projektų metu sukurtais švietimo produktais.

Balandžio 14 d. užsienio svečiai lankėsi Kauno Panemunės pradinėje mokykloje, Kauno lopšelyje – darželyje „Giliukas“, Kauno šv. Kazimiero pagrindinėje mokykloje, Kauno „Saulės“ gimnazijoje, Kauno pedagogų kvalifikacijos centre. Svečiai buvo supažindinti su Lietuvos švietimo, kvalifikacijos tobulinimo sistema, įstaigų veikla, projektinės veiklos perspektyvomis.

Tarptautinis bendradarbiavimas – veikla, sutelkianti ir skatinanti švietimo įstaigas aktyviau dalyvauti tarptautiniuose projektuose. Kauno miesto švietimo įstaigos turėjo puikią galimybę perimti užsienio svečių gerąją patirtį ir dalintis savąja, užmegzti tamprius ir naudingus tarptautinius ryšius projektinei veiklai.

Tarptautinį vizitą organizavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir Užsienio ryšių skyriai, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.

Konferencijos pranešimai:
Anne Patana
 Bente Hoel
 Camilla Reidunsdatter Andreassen
 Hege Andreassen
 Hiie Asser & Jelena Bitova
Lene Fjeldsbø
 Marion Ursfjord
 Marit Einen

TV siužetas:
http://init-tv.lt/main.php/id/1427/lang/1/ishow/16798 (12:54)


Additional information