Kauno pedagogų kvalifikacijos centro bibliotekoje su didžiuliu susidomėjimu vyko Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narės, PMMA „Branduma“ prezidiumo vicepirmininkės, „Kauno branduma“ įkūrėjos ir ilgametės valdybos pirmininkės, muzikės Irenos Druskytės-Žurumskienės (Vėtrungės) knygų sutiktuvės.

          Gausiai susirinkusieji pirmiausia prisiminė iškilią asmenybę, prieš metus į amžinybę išėjusį Vytautą Barauską – poetą, žurnalistą, rašytoją, Poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos (PMMA) „Branduma“ įkūrėją, prezidentą, į vieną sambūrį subūrusį po visą Lietuvą išsibarsčiusius menų mėgėjus – rašytojus, poetus, dailininkus.

            Poetės Irenos Druskytės-Žurumskienės kūrybiniame kraityje 12 redaguotų knygų (dažniausiai su gerb. literatūrologu Rimantu Klibavičiumi), skaitytojams padovanotos 8 knygelės ir naujai pasitinkamos dvi –poezijos ir prozos rinktinė „...jei mane vardu pašauksi...“ ir „Motulės pasakėlės (dideliems ir mažiems). Jos darbai neliko nepastebėti Lietuvos vyriausybės, Seimo, Kultūros fondo, Kauno miesto tarybos – apdovanota ordinu, medaliais, pagarbos ženklais, diplomais, garbės bei padėkos raštais.

          Šešių dalių knygelėje „...jei mane vardu pašauksi...“ tarsi apibendrinama rašytojos keliolikos metų kūryba. Pirmoje dalyje – patriotinė visuomeninė, istorinė, gamtinė tematika, asmeninė lyrika, verčianti skaitytoją apmąstyti savo požiūrį į Tėvynę, jos praeitį ir dabartį. Antroje ir ketvirtoje dalyse – „Miniatūros“ – vienareikšmės autorės refleksijos apie būtį. Trečioje dalyje „Jeigu žinojus būčiau“ – skausminga autorės patirtis netekus artimųjų, elegiški, kupini neišmatuojamo skausmo posmai, artimi raudai ar maldai už netikėtai iškeliavusius nebūtin artimuosius. Penktoje knygos dalyje dedikacijos Lietuvos įžymiems žmonėms, rubajatai, trioletai, haiku, šeštoje – novelės.

          „Motulės pasakėlės“ – knygelė, kupina išminties, grožio ir gėrio, moko „ir mažus, ir didelius“ pažinti pasaulį, pamilti gimtojo krašto gamtą. Savitas legendas ir pasakas sukūrusi autorė žavi jautriu meniniu pasakojimu, užburia savo paslaptingumu, fantazija.

Knygelės papildytos Irenos Žurumskienės anūkų Agnės, Luko, Ievos ir Igno iliustracijomis.

          Popietėje dalyvavo rašytojai, dailininkai, Lietuvos Poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos (PMMA) Prezidiumo pirmininkė Nijolė Jadvyga Kulnickienė, energetikos mokslų daktarė, Pilietinės bendruomenės „Dainava“ įkūrėja ir pirmoji pirmininkė Daiva Valentaitė, LNRS pirmininko pavaduotojas, socialinių mokslų daktaras, docentas Vytautas Šiaudytis, Kauno žmonių, sergančių artritu asociacijos pirmininkė Aldona Palionienė, poetės šeimos nariai, kaimynai, bičiuliai. Knygų recenzijas pateikė Julija Augustauskienė-Rudenė ir Teresėlė Varnagirienė-Pievų Smilga. Josios kūrybą skaitė Danguolė Vizbarienė, Juozapas Mickevičius, Pranas Jurkonis, Vytautas Aleksandravičius, Ilona Orinienė, Lina Opulskienė, Aleksandras Puidokas, Janina Ulinskienė, Teresėlė Varnagirienė ir kiti. Renginį vedė Elena Bačiulienė. Muzikos garsais popietę nuspalvino mokytojos metodininkės, Edukologijos magistrės Sigutės Garšanovės (pianinas) ir Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos 7 klasės mokinio Pauliaus Garšanovo (akordeonas) atliekami muzikiniai kūriniai.

– Jūsų gražūs žodžiai liks su manimi, – dėkojo visiems atvykusiems poetė Irena Žurumskienė.

Additional information