2016 m. kovo 24 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras glaudžiai bendradarbiaudamas su Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriumi organizavo tęstinį susitikimą – metodinę valandą „Vaiko teisių apsaugos aktualijos“. Šiame susitikime dalyvavo mokyklų-darželių, pradinių mokyklų, progimnazijų, pagrindinių mokyklų, daugiafunkcių centrų vadovai. Aktualijas pristatė ir į dalyvių klausimus atsakė Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Birutė Daugėlienė.

Su vaiko teisių apsauga susiduriame kasdieniame gyvenime, todėl Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kartu su Vaikų teisių apsaugos skyriumi organizuoja nemokamas metodines valandas – konsultacijas. Balandžio 28 d. kviečiame vidurinių, jaunimo, suaugusiųjų mokyklų, gimnazijų, specialiųjų mokyklų ir ugdymo centrų vadovus dalyvauti metodinėje valandoje  „Vaiko teisių apsaugos aktualijos“.

Additional information