2016 m. vasario 29 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl Kauno miesto besimokančių mokyklų tinklo (BMT) plėtros. Kauno BMT dalyvauja Antano Smetonos ir „Saulės“ gimnazijos, Kazio Griniaus ir Simono Daukanto progimnazijos, Milikonių, Šančių, Viktoro Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.

Jau pradėtos vykdyti bendros veiklos. Kovo 14 d. Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje 70 mokytojų iš BMT mokyklų susipažino su K.Griniaus progimnazijos patirtimi „Personalizuoto mokymo galimybės panaudojant interaktyvias pamokas“. IKT koordinatorė anglų kalbos mokytoja metodininkė Edita Rabizaitė, istorijos mokytoja ekspertė Lina Kostiukovienė, informacinių technologijų mokytoja Alina Banaitienė, muzikos mokytoja metodininkė Gintarė Dromantaitė, pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Laimutė Šaulienė ir Rita Aleksandravičienė papasakojo, kaip jų mokiniai dalyvauja interaktyviose pamokose, pademonstravo kai kuriuos pamokų, mokinių kūrybinių interaktyvių darbų fragmentus. Kovo 17 – 27 dienomis BMT mokyklų mokytojai, vadovaujami E.Rabizaitės, nuotoliniu būdu mokysis kurti interaktyvias pamokas, bendradarbiaudami su kolegomis iš savo ir kitų mokyklų, sukurs interaktyvių pamokų fragmentus, kuriuos pristatys ir aptars susitikime, vyksiančiame balandžio 11 d.

Kovo 15 d. Kauno Antano Smetonos gimnazijoje vyko dar vienas šaunus renginys BMT mokyklų 8-9 klasių mokiniams ir matematikos mokytojams – kūrybinės dirbtuvės -atvira integruota interaktyvi pamoka „Kaip matematikai moko būti eko(logiškais)“, kurio metu mokiniai ne tik sprendė matematines užduotis, bet ir naudojosi informacijos šaltiniais, turėjo galimybę viešai reikšti mintis, patirti bendravimo ir bendradarbiavimo džiaugsmą, į(si)vertinti savo ir kitų komandų darbą. Malonu, kad mokiniai suprato, kaip svarbu rūpintis ekologija ir kaip patys gali prie to prisidėti. Džiugina tai, kad bendrai mokosi ir mokysis ne tik visų į BMT įsiliejusių mokyklų mokytojai, bet ir mokiniai. Dėkojame matematikos mokytojai ekspertei Vilijai Grežeckienei ir mokytojai metodininkei Virginijai Bareišienei už šio renginio organizavimą.

Šį pavasarį dar susitiksime Kauno Simono Daukanto progimnazijoje, kur stebėsime atvirą pradinio ugdymo pamoką, ir Šančių pagrindinėje mokykloje, kuri pasidalins projektinės veiklos patirtimi.

Parengė Ilona Teresienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė

Additional information