Kovo 11, 12 dienomis būrys mokyklų vadovų, jų pavaduotojų, mokytojų iš Kauno ir kitų Lietuvos mokyklų rinkosi į Kauno pedagogų kvalifikacijos centrą ir išvyko į edukacinę išvyką-seminarą „Kūrybingumo ugdymas Lenkijos švietimo ir ugdymo įstaigose“,programa vykdoma ne Lietuvos teritorijoje (kodas 211000185).

         Programos tikslas – tobulinti pedagogų bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus, padedančius ugdyti kūrybingą asmenybę ir mokyklos bendruomenę, kurti aplinkas, palankias tiek mokinių, tiek mokytojų kūrybingumo plėtrai perimant Lenkijos ugdymo įstaigų patirtį.

          Dalyviai lankėsi Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinėje mokykloje ir gimnazijoje, Kovo 11-osios licėjuje susipažino su edukacinėmis aplinkomis, ugdymo proceso organizavimu, mokinių kūrybinių galių raiškos skatinimo būdais, diskutavo su lankomų mokyklų vadovais ir mokytojais apie įgyvendinimas inovacijas, organizuojamą ir plėtojamą pačių mokytojų iniciatyvumą ir kūrybiškumą.

        Seminaras papildė žinias apie švietimo sistemas svetur, pasidalyta patirtimi tiek mokinių kūrybingumo ugdymo, tiek vadybinės patirties, tarpusavio santykių, bendravimo ir bendradarbiavimo su mokyklos bendruomene srityse. Dalyvius labiausiai žavėjo mokyklose vykdoma itin aktyvi mokinių savivalda bei esama drausmės vertinimo sistema. Daugelis mano, jog panašią patirtį būtų galima taikyti ir Lietuvos ugdymo įstaigose.

Nuotraukos:

026 – mokytoja A. Vaicekauskienė pasakoja apie senųjų lietuvių amatų puoselėjimą mokykloje.

018 – istorijos ir pilietiškumo pamoka kovo 11-ąją netradicinėje aplinkoje – Kampuočių kaime prie nepriklausomybės akmens.

032 – modernios klasės Kovo 11-osios licėjuje.

007 – Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos ir gimnazijos direkrorius J. Vydra muziejuje su pedagogais iš Lietuvos.

Additional information