Kauno pedagogų kvalifikacijos centras parengė ir 2016 m. kovo 14 d. pristatė projekto „Vyresnio amžiaus asmenų medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ paraišką Lietuvos kultūros tarybai. Projektas skirtas Kauno regiono vyresnio amžiaus žmonėms. Numatytos projekto veiklos:

  • novatyvūs teoriniai/ praktiniai mokymai, kuriais bus ugdomi asmenų gebėjimai kritiškai, išmaniai ir kūrybiškai naudotis skaitmeninėmis technologijomis, socialiniais tinklais, elektroninėmis dokumentų valdymo, tvarkymo priemonėmis, sistemomis, skatinamas jų aktyvus pilietiškumas ir pilnavertis dalyvavimas socialiniame gyvenime. Tai būtinosios kompetencijos, įgalinančios projekto dalyvius kritiškai, efektyviai naudotis medijomis ir kitais informacijos šaltiniais bei susijusios su mokymosi visą gyvenimą įgūdžių stiprinimu;
  • inovatyvaus produkto – metodinės atmintinės sukūrimas. Atmintinėje bus pateikiama struktūruota informacija apie pavojus, susijusius su asmens duomenų platinimu, patarimai, kaip apsaugoti savo privatumą viešoje erdvėje.

              Projekto partneris - Kauno apskrities viešoji biblioteka. Sprendimas dėl projekto finansavimo bus priimtas š.m. gegužės mėnesį.

Additional information