2016 m. vasario 29 dieną Kauno pedagogų kvalifikacijos centre pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl Kauno miesto besimokančių mokyklų tinklo (BMT) plėtros. Tinklo mokyklos dalinsis XXI amžiaus piliečiui reikalingų kompetencijų ugdymo patirtimi, organizuos bendrus metodinius renginius, konferencijas, seminarus, atviras pamokas, atskleisdamos savo išskirtinumą, akcentuodamos mokymąsi kitaip.

      Kauno miesto BMT buvo įkurtas 2013 metais, remiantis nacionaliniame projekte „Besimokančių mokyklų tinklai“ įgyta patirtimi. Nuo 2013 m. kolegialiai mokosi ir savo gerąja patirtimi bei sėkmės istorijomis dalinasi 4 Kauno miesto ugdymo įstaigos: Šančių ir Viktoro Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos, Kazio Griniaus progimnazija ir Antano Smetonos gimnazija. 2016 m. į miesto besimokančių mokyklų šeimą įsiliejo „Saulės“ gimnazija, Milikonių pagrindinė mokykla ir Simono Daukanto progimnazija.

       BMT veiklą koordinuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.

     Aptarta BMT veikla artimiausiems mėnesiams: Kauno Kazio Griniaus progimnazija BMT mokyklų komandoms organizuos mokymus „Personalizuoto mokymo galimybės panaudojant interaktyvias pamokas“, Antano Smetonos gimnazija matematikos mokytojus su 8-9 klasių mokiniais pakvies į kūrybines dirbtuves – interaktyvią pamoką „Kaip matematikai moko būti ekoLOGIŠKAIS“, Simono Daukanto progimnazija organizuos atvirą pamoką pradinių klasių mokytojams.

     Dėkojame Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiajai specialistei dr. Vilijai Adaškevičienei už nuolatinę BMT globą, teikiamą organizacinę ir metodinę pagalbą.

    Informacija apie planuojamus BMT renginius talpinama Centro renginių planuose www.kpkc.lt .

     Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė Ilona Teresienė

Additional information