...plazdena žvakės liepsnelė, šalia Trispalvė, perrišta juoda juostele...

         Gausiai susirinkę į literatūrinę-muzikinę popietę „Laisvės nakties auką menant“ tylos minute pagerbėme žuvusius už Lietuvos laisvę 1991-ųjų Sausio 13-ąją. Renginį vedė Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkas Vladas Buragas. Prisiminimais apie Sausio 13-osios įvykius pasidalijo nusipelniusi kaunietė, žurnalistė Audronė Vaitkutė, aukšto rango karininkas Jonas Marcinkus, eiles skaitę Kauno m. savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė, Viduklės kunigas Juozas Čičirka, aktorius Algirdas Vieraitis, poetė Aldona Mankutė-Kursevičienė ir kiti. Skambėjo susirinkusiųjų drauge su etnografiniu ansambliu „Sūduva“ (vadovė Teresėlė Varnagirienė) tomis sunkiomis naktimis prie saugomų objektų liepsnojančių laužų dainuotos dainos, bardo a. a. Arvido Rapkevičiaus baladės „Sausio tryliktoji“, „Loretai“. Poetė Živilė Baltė sukūrė poemą „Titas“, skirtą Tito Masiulio, žuvusio už Lietuvos laisvę, šviesiam atminimui, kurią virpančiais balsais paskaitė drauge su poete Julija Augustauskiene-Rudene. Aleksandras Puidokas pateikė 1991-ųjų m. žiemą darytų fotografijų, liudijančią rūsčių dienų įvykius, taip pat peizažų parodėles.

       Antroje renginio dalyje garbingo 88-erių metų sukakties proga sveikinome Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narį, fotografą, išleidusį poezijos rinktinę „Meilės išpažintys...“, „Anapilin išėjusiųjų atminimui“ (Butkiškės kapinės) bei lyrinės poezijos kūrinį „artėja sutemos...“, Aleksandrą Puidoką. Jaunystės atsiminimų puokštę paskleidė sukaktuvininko žemietis, daktaras, LNRS poetas Juozapas Mickevičius. A. Puidokui už prasmingą kūrybos įvairovę (iš poezijos – per fotografiją – į kraštotyrą) skirta LNRS mecenato Edvardo Šulaičio (JAV, Čikaga) literatūrinio fondo premija. Pasveikinti visi, kurie šiomis dienomis mini savo gimtadienius. Laureatui ir kitiems sukaktuvininkams nuskambėjo širdingas „Ilgiausių metų“.

 

Additional information