Kauno pedagogų kvalifikacijos centre pradėta naudoti šiuolaikinė elektroninė dokumentų valdymo sistema „WebPartner“, paremta „Debesų“ kompiuterijos technologijomis, kuri užtikrins greitą ir efektyvų dokumentų judėjimą bei jų kontrolę, leis sutaupyti daugiau nei 30 procentų įstaigoje sunaudojamo popieriaus dokumentų spausdinimui, serverių administratoriams ir techninei įrangai skiriamas lėšas. Tai leis tobulinti administravimo procesą, padės sumažinti įstaigos biurokratinę naštą ir efektyvinti veiklą.

Dokumentų valdymo sistemos naudojimas - tai žingsnis leisiantis ne tik Centro dokumentus perkelti į elektroninę erdvę, taupyti įstaigos lėšas, darbuotojų laiką, bet prisidėti prie gamtinių išteklių tausojimo ir išsaugojimo, aplinkos taršos mažinimo.

Additional information