2015 m. gruodžio 14 dieną Kauno Bernardo Brazdžionio mokykloje-daugiafunkciame centre vyko metodinė valanda. Susirinkę mokyklų-daugiafunkcių centrų pedagogai, įstaigų vadovai aptarė aktualius veiklos organizavimo mokyklose-daugiafunkciuose centruose klausimu. Pranešimų tematika buvo aktuali ir pedagogams ir vadovams, todėl visi įsitraukė į įdomią diskusiją.

Centro vadovė D. Miškinienė pristatė pranešimą tema „Vadovų ir pedagogų bendradarbiavimo galimybės dirbant mokykloje-daugiafunkciame centre“. Direktorės pavaduotoja ugdymui G. Liupkevičiūtė pasidalino gerąja patirtimi apie tai, kokie mes esame ypatingi (ypatingos ugdymosi erdvės, organizuojamas ugdymo turinys), o ikimokyklinio ugdymo pedagogė I. Leimonienė pristatė pedagogų ir ugdytinių tėvų bendradarbiavimo formas.

Additional information