Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems vienokių ar kitokių ugdymosi sunkumų, sudėtinga ilgesnį laiką sutelkti dėmesį ir darbingumą. Labai svarbu, kad ugdymas būtų patrauklus, vaizdus, netradicinis, skatinantis kūrybingumą, žadinantis tokių mokinių motyvaciją ugdytis ir būti ugdomiems. Tokį ugdymo procesą gali paįvairinti žaidybiniai elementai, patrauklios spalvingos priemonės bei renginiai. Šio tikslo ir ėmėsi Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos Vaiko gerovės komisijos specialistės: logopedė ekspertė Elizaveta Pastuchova ir specialioji pedagogė metodininkė Dalia Vaškevičienė. Sumanymui pritarė Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė Valerija Segalovičienė, Kauno Švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specialistė Vida Bliumbergienė. Taip ir “gimė” netradicinis bendradarbiavimo projektas “Muzikinė veikla, skatinanti Specialiojo ugdymo poreikių vaikų ugdymą(si) ir komunikaciją”. Projektą koordinavo Viktoro Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos direktorė Irena Švėgždienė, patarimais praturtinusi projekto tikslus bei uždavinius, kurie skatintų vaikų pasitikėjimą, drąsą, savarankiškumą, judėjimą. Labai svarbi galimybė bendravimas su kitų mokyklų mokiniais, kurie turi panašių problemų:

Lapkričio 19 d. renginį pradėjo Kauno 1-osios vaikų muzikos mokyklos mokiniai, vadovaujami styginių instrumentų skyriaus vadovės, mokytojos metodininkės Violetos Polianskienės, mokytojos ekspertės Dianos Galdikienės, mokytojos metodininkės Jūratės Žemaitytės;

Kauno Jono Žemaičio – Vytauto mokyklos-daugiafunkcinio centro mokinę daininkę Eglę Navikaitę palydėjo šios mokyklos logopedė ekspertė Bronislava Slavainskienė;

Žaliakalnio progimnazijos specialiojo ugdymo(si) poreikių turintys mokiniai, vadovaujami šios progimnazijos logopedės ekspertės Valentinos Kalėdienės, džiugino teatraliniais gebėjimais.

40 Viktoro Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių specialiojo ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių, suburti į chorą, džiugino skambiomis dainomis mokytojus ir visus susirinkusius.

Ugdytiniems buvo pateikta patrauklių muzikinės veiklos užduočių, šalinančių vaikų ugdymo(si) sutrikimus, buvo sudarytos sąlygos kalbinei klausai ir bendrinei tarčiai lavinti, taisyklingai ir su meile tarti žodžius, justi kiekvieno garso atspalvį. Muzikos mokyklos mokiniai suteikė galimybę bendrauti, kurti draugiškus santykius per bendras žaidybines daineles, mokė įveikti mušamųjų instrumentų valdymo sunkumus, justi ritmą. Džiugu buvo matyti pakiliai nusiteikusius vaikus. Projektą vainikavo visiems dalyviams įteikti spalvingi padėkos raštai, džiuginę renginyje dalyvavusius tėvelius, mokytojus, o ypač vaikus. Juk šie taip retai giriami.

Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos Vaiko gerovės specialistai įsitinkinę, kad specialiojo ugdymo(si) mokiniams reikalinga ne užuojauta, o laiku suteikta būtina įvairiapusė ugdymo(si) pagalba.

Viktoro Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos

logopedė ekspertė Elizaveta Pastuchova

Additional information