Logo

Dėkojame už geranorišką bendradarbiavimą skleidžiant gerąją patirtį:

Sigutei Grigaliūnienei – Kauno Šančių pagrindinė mokykla,

Jolantai Žygienei – Kauno Suzuki pradinė mokykla,

Jolantai Vengalienei – Kauno Dainavos pagrindinė mokykla,

Dr. Dėjai Aukštkalnytei – Kauno Suzuki pradinė mokykla,

Jolantai Bitvinskienei – Kauno lopšelio-darželio „Klumpelė“ direktorei ir pedagogų komandai,

Reginai Kulbokienei – Kauno  lopšelio-darželio „Gandriukas“ direktorei ir pedagogų komandai,

Danutei Sidarienei – Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“,

Rasai Jankauskienei – Kauno lopšelis-darželis „Pušynėlis“,

Eglei Gudelienei – Kauno lopšelis-darželis „Šnekutis“,

Sonatai Drazdavičienei – Kauno „Saulės“ gimnazija,

Tomui Lagūnavičiui – Kauno jaunimo mokykla,

Raimundai Žiulytei – Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba,

Danguolei Miškinienei – Kauno B.Brazdžionio mokykla – daugiafunkcis centras,

Vyčiui Zabulėnui – Lietuvos jogos federacija,

Elizavetai Pastuchovai – Kauno V. Kuprevičiaus pagrindinė mokykla,

Ritai Juknienei – Kauno „Vyturio“ gimnazija,

Laimutei Gervinskienei – Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras,

 Renatai Valaitytei – Ramuckienei – Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras,

Eglei Buraitienei – Kauno lopšelis-darželis „Drevinukas“,

Salvinijai Jegelevičienei – Kauno lopšelis-darželis „Girinukas“,

Ramutei Stanislovaitienei – Kauno lopšelis-darželis  „Rokutis“,

Rimai Kalinauskienei – Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“,

Raimondai Juknevičienei – vaikų abilitacijos centras,

Jūratei Stakeliūnienei –Kauno lopšelis-darželis „Giliukas“,

Vaidai Valiuvienei – Kauno Daukanto progimnazijos, Generolo P.Plechavičiaus kadetų licėjaus, Rokų gimnazijos IT mokytojai metodininkei,

Erikai Kubilienei – Pilėnų pagrindinė mokykla,

Vytautui Boskai – Pilėnų pagrindinė mokykla,

Linai Kostiukovienei – Kauno Kazio Griniaus progimnazija,

Linai Jadvygai Jurevičienei – Kauno Kazio Griniaus progimnazija,

Stanislovui Šimanauskui – Kauno Kazio Griniaus progimnazija,

Violetai Čiuldienei – Kauno Šančių pagrindinė mokykla,

Irenai Švėgždienei – Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinė mokykla,

Gerdai Kemežienei – Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinė mokykla,

Astai Švarplienei – Kauno Antano Smetonos gimnazija,

Sigitai Dijokienei – Kauno „Saulės“ gimnazija,

Almantei Šimkuvienei – Kauno VDU „Atžalyno“ progimnazija,

Danguolei Deobald – Kauno VDU „Atžalyno“ progimnazija,

Zitai Nėnienei – Kauno Veršvų vidurinė mokykla,

Jolantai Gulbinienei – Kauno Veršvų vidurinė mokykla,

Palmirai Talijūnienei – Kauno šv. Kazimiero pagrindinė mokykla,

Žiedrūnai Jovaišienei – Kauno Kazio Griniaus progimnazija,

Ritai Kanaukienei – Kauno Kazio Griniaus progimnazija,

Dalinai Ubartaitei Vingienei – Kauno socialinių paslaugų ir verslo darbuotojų profesinio mokymo centro, Kauno suaugusiųjų mokymo centro istorijos mokytojai ekspertei,

Gintautei Rakauskienei – Kauno VDU „Rasos“ gimnazija,

Genovaitei Pažereckienei – Kauno „Varpo“ gimnazija,

Ilonai Urbonienei – Kauno Simono Daukanto progimnazija,

Dr. Virginijai Rupainienei – Kauno Panemunės pradinė mokykla,

Sigitui Alubauskui – Kauno Tado Ivanausko progimnazija,

Palmirai Talijūnienei – Kauno šv. Kazimiero pagrindinė mokykla,

Zitai Nėnienei – Kauno Veršvų vidurinė mokykla,

Arūnui Bučniui – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija,

Ritai Rasikienei – Kauno šv. Pranciškaus gimnazija,

Dr. Dainiui Žvirdauskui – Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus,

Vidai Zulonaitei – Kauno Juozo Grušo meno gimnazija,

Romai Svigarienei – Kauno Kazio Griniaus progimnazija,

Andriui Kurieniui – Kauno Šančių pagrindinė mokykla,

Dr. Astai Tamušauskaitei – Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pušynėlis“,

Ligitai Viršulytei – Kauno „Saulės“ gimnazija,

Jolantai Vengalienei – Kauno Dainavos pagrindinė mokykla,

Bronislavai Slavinskienei – Kauno Jono Žemaičio – Vytauto mokykla – daugiafunkcis centras,

Birutei Brazdžiūtei – Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai,

Dariui Armanavičiui – Kauno Vinco Kudirkos progimnazija,

Idalijai Braškytei – Kauno Kazio Griniaus progimnazija.

 

Aktyviai dalyvaujant parodose:

Kauno Rokų  gimnazijai,

Reginai Žukauskienei – direktorei ir menų darželio „Etiudas“ pedagogų komandai,

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrui,

Kauno lopšeliui-darželiui „Liepaitė“,

Kauno lopšeliui-darželiui „Pienė“,

Kauno lopšeliui-darželiui „Rokutis“.

 

Rengiant ir vykdant kvalifikacijos tobulinimo programas:

Kauno šv. Kazimiero pagrindinei mokyklai,

Kauno1-ajai muzikos mokyklai,

Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklai,

Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklai,

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijai,

Kauno Choreografijos mokyklai,

Kauno Kazio Griniaus progimnazijai,

Kauno Petrašiūnų gimnazijai,

Kauno šv. Mato gimnazijai,

Kauno J. ir P.Vileišių mokyklai-daugiafunkciui centrui,

KTU inžinerijos licėjui,

Kauno sanatoriniam lopšeliui-darželiui „Pušynėlis“,

Kauno lopšeliui-darželiui „Gandriukas“,

Kauno lopšeliui-darželiui „Aušrinė“,

Kauno lopšeliui-darželiui „Pasaka“,

Kauno lopšeliui-darželiui „Vėrinėlis“,

Kauno vaikų darželiui „Raudonkepuraitė“,

Kauno lopšeliui-darželiui „Žvangutis“,

Kauno lopšeliui-darželiui „Vaikystė“;

Kauno lopšeliui-darželiui „Giliukas“,

Kauno lopšeliui-darželiui „Liepaitė“,

Kauno lopšeliui-darželiui „Rokutis“,

Kauno Montesori mokyklai-darželiui  „Žiburėlis“,

Kauno V. Bacevičiaus pradinei mokyklai,

Jaunųjų turistų centrui,

Tautinės kultūros centrui,

Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklai,

Moksleivių techninės kūrybos centrui,

Maisto pramonės ir prekybos mokymo centrui,

Kauno arkivyskupijos katechetikos centrui,

Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrui,

Vaikų abilitacijos centrui,

Aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrui,

Kauno maisto pramonės ir prekybos centrui.

 

Bei reikšmingą partnerystę rengiant ir įgyvendinant projektus:

Nacionaliniam egzaminų centrui,

Vytauto Didžiojo universitetui,

Aleksandro Stulginskio universitetui,

UAB „Organizacijų mokymo centrui“,

Ukrainos tęstinio mokymo akademijai,

UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupei“.

 

Additional information