Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė Rasa Bortkevičienė ir Lietuvos pradinio ugdymo mokyklų asociacijos prezidentė Aušra Burbienė 2015 m. lapkričio 16 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Organizacijos bendradarbiaus rengiant mokytojų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimo programas, konsultuos mokytojus bei vadovus įvairiais jiems rūpimais kvalifikacijos tobulinimo klausimais, skleidžiant mokytojų metodinės veiklos ir vadovų vadybinės veiklos patirtį, rengiant ir įgyvendinant bendrus projektus. Ši bendradarbiavimo sutartis minimoms partnerėms leis realizuoti bendradarbiavimo galimybes bei perspektyvas.


Additional information