Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kviečia rengti ir teikti valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, profesijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas 2016 metams pagal LR ŠMM Ministro įsakymą „Dėl mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklų vadovų nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo“.

Programų laukiame iki 2015 m. gruodžio mėn. 15 dienos.

PRIDEDAMA: 2015 m. rugpjūčio 13 d. LR ŠMM Ministro įsakymas V-898.

                          Kvalifikacijos tobulinimo programos forma.

Programas siųsti elektroniniu paštu Centro metodininkams pagal priklausančias veiklos sritis:

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Priklausančios veiklos sritys

Elektroninis paštas

Telefonas

1.

Audronė Antanavičienė

Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 20 01 27

2.

Alvydas Bakutis

Menai, etninė kultūra, neformalusis švietimas, žmogaus sauga, technologijos.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 40 52

3.

Vilija Barzdžiuvienė

Vadyba.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 40 61

4.

Leta Dubinskienė

Kūno kultūra, atestaciniai renginiai (ŠMM ministro įsakymu patvirtintos programos), istorija.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 42 11

5.

Violeta Kažemėkienė

Informacinės technologijos.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 42 11

6.

Birutė Pukelienė

Vokiečių kalba

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 39 41

7.

Valerija Segalovičienė

Socialinis - prevencinis darbas, pedagoginė psichologija, specialusis ugdymas.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 20 01 27

8.

Ilona Teresienė

Gamtos mokslai, tikslieji mokslai, ekonomika, geografija.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 41 58

9.

Zita Verbickienė

Dorinis ugdymas, lietuvių kalba, užsienio kalbos.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 41 58

Additional information