1

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė antradienį lankėsi Molėtuose, kur domėjosi švietimo situacija savivaldybėje. Molėtų rajono savivaldybės meras Stasys Žvynys ministrei teigė, kad regionas laukia klasės krepšelio įvedimo, nes jis, anot mero, turėtų pagerinti tuštėjančių mokyklų finansinę situaciją. Molėtų rajono savivaldybė, kaip ir visa Lietuva, susiduria su demografine problema – kasmet į rajono mokyklas ateina 5 proc. (maždaug 100-150) mažiau vaikų.
„Nereikia tikėtis, kad klasės krepšelis išgelbės tas mokyklas, kuriose yra vos kelios dešimtys vaikų. Naujoji finansavimo tvarka bus palankesnė mažesnėms mokykloms, bet neliks nuskriaustos ir didžiosios", – sakė švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė, Molėtų rajono savivaldybėje susitikusi su savivaldybės meru S. Žviniu, Kultūros ir švietimo skyriaus vedėja Nijole Kimbartiene ir Seimo nariu Petru Čimbaru, vėliau – su Lietuvos pedagogų švietimo centrų asociacijos valdybos nariais.

Molėtų rajono savivaldybėje yra 12 mokyklų, jose mokosi beveik 1900 vaikų. Molėtų mieste yra trys mokyklos – pradinė, progimnazija ir gimnazija, jas lanko 1200 vaikų. Pasak mero S. Žvinio, neformaliajame švietime ligi šiol dalyvavo du trečdaliai visų rajono savivaldybės mokinių, o nuo šių metų spalio 1 d. valstybės skiriamas tikslinis finansavimas neformaliajam vaikų švietimui šį skaičių priartino iki beveik 100 proc. – papildomai 400 vaikams atiteko 15 eurų kompensacija už vaiko ugdymą būreliuose. Beveik visi rajono savivaldybės vaikai dalyvauja priešmokykliniame ugdyme.
Susitikimo su rajono mokyklų vadovais, mokytojais ir tėvais švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė pažymėjo, kad ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas yra labai svarbus – tą rodo ir tarptautiniai tyrimai. „Vaikų, kurie bent vienerius metus iki mokyklos lankymo pradžios dalyvavo kokybiškame instituciniame ugdyme, matematikos, skaitymo gebėjimai pastebimai geresni nei tų, kurie tokios galimybės neturėjo. Taip pat pripažįstama, kad kokybiškas ugdymas yra svarbi skurdo, iškritimo iš švietimo sistemos mažinimo priemonė", – kalbėjo A. Pitrėnienė.
Švietimo ir mokslo ministrė priminė, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimas šiemet jau buvo padidintas 10 proc., o nuo 2016 metų jis kils dar iki 5 proc. Taip pat kitąmet augs visų mokytojų atlyginimai.
Molėtu rajono savivaldybės mokyklų vadovai teigiamai įvertino galimybę jiems nebeturėti pamokų, perduodant savo 5 valandas mažus krūvius turintiems mokytojams. Susirinkusieji domėjosi mokinių konsultacijoms skirtomis valandomis, integruotu gamtos mokslų kursu, išankstine pedagogų pensija, mokyklų vadovų kadencijomis. Ministrė susitikimo metu išsakė pritarimą Seime svarstomam Biudžetinių įstaigų įstatymo projektui. „Jame nurodyta, kad biudžetinių įstaigų vadovai gali eiti pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės, paskui jis vėl turi dalyvauti konkurse", – teigė A. Pitrėnienė.
Ministrė patikino, kad kitąmet toliau bus finansuojamas ir fondas pedagogams, dėl pensinio amžiaus paliekantiems švietimo sistemą.


Additional information