Europos Tarybos, įsikūrusios Strasbūre, iniciatyva nuo 2011 metų rugsėjo 26 diena visoje Europoje minima kaip Europos kalbų diena. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kartu su Kauno Kazio Griniaus progimnazijos IKT koordinatore, anglų kalbos mokytoja metodininke organizavo nuotolinius mokymus įvairių dalykų mokytojams „Mokymai kalbų dienai paminėti. Naujoji mokymosi paradigma – mokomės iš įvairių šaltinių“ (40 val.).

           Mokymų metu mokytojai iš visos Lietuvos naudojosi mokytojos Editos Rabizaitės ir įvairių kalbinių grupių atstovų sukurtomis vaizdo pamokomis, vedė pamokas savo mokyklose, papildė pateiktų pamokų turinį savo idėjomis, metodine medžiaga. Kauno Kazio Griniaus progimnazijos mokytojos (Gintarė Dromantaitė, Lina Kostiukovienė, Laimutė Šaulienė, Rita Aleksandravičienė) vedė atvirą nuotolinę pamoką, kurioje dalyvavo jidiš, gruzinų, hebrajų, lenkų kalba kalbantys pamokos ekspertai. Jidiš kalbos mokė Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas, gruzinų – VDU studentė Viktorija Valentaitė, hebrajų – gidas profesionalas Chaimas Bargmanas, lenkų – Lietuvos lenkų Kauno skyriaus pirmininkė Pranciška Abromavičiūtė.

           Kalbėdami apie mokymąsi, pabrėžiame mokymosi šaltinių gausos svarbą. Seniai nebemokome remdamiesi tik vadovėlyje pateikta medžiaga, o ją papildome. Vienas iš būdų papildyti ir paįvairinti pamokos turinį yra pakviesti į pamoką pamokos ekspertą, kuris gali papasakoti daugiau. Iš tokio pamokos svečio įprastai sužinoma informacijos, kurios nerasi internete ar rašytiniuose šaltiniuose. O ką daryti, jei tokį ekspertą surasti sunku, arba jei mokinių skaičius yra toks didelis, kad kiekvienai klasei pakviesti tos pačios srities ekspertą neįmanoma?

          Mokiniams svarbu matyti gyvus daugiakalbystės pavyzdžius, pabandyti kalbėti įvairiomis kalbomis, paklausti gimtakalbio žmogaus apie jo šalies kultūrą, istoriją, papročius. Mokinių žingeidumo paskatintos, į komandą autentiškam tokių pamokų turinio sukūrimui susijungė net kelių organizacijų komandos. Šios iniciatyvos pradininkė Kauno Kazio Griniaus progimnazijos mokytojų komanda, kurios idėją palaikė ir įgyvendinti padėjo Kauno įvairių tautų kultūrų centras, Lietuvos Raudonasis kryžius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. Iniciatyvos metu buvo įgyvendinama mokymosi iš įvairių šaltinių ir ,,pamokos iš eksperto“ pamokoje idėja. Kad pamokos ekspertų užtektų visiems mokiniams, buvo kuriamos interaktyvios vaizdo pamokos, kuriose įvairių tautinių mažumų atstovai mokė savo kalbos, supažindinimo su kultūra, istorija ir skyrė mokiniams įvairias užduotis.

          Mokymų dalyviai su savo mokinių komandomis parengė kūrybinius darbus, kuriuose parodė pasirinktos, Lietuvoje gyvenančios tautos kultūros, istorijos, kalbos pėdsakus savo gyvenamojoje vietovėje. Taip buvo sukurta mokomosios medžiagos videoteka, kurios autoriai ne tik mokytojai, bet ir jų mokiniai. Toks kūrybinis mokytojų bendradarbiavimas dar kartą įrodė, kad ,,daug rankų didžią naštą pakelia“. Kurti skaitmeninį turinį pamokoms mokytojui vienam sudėtinga, nes trūksta laiko, idėjų, tačiau, dalinantis tokiais kūrybiniais darbais su kolegomis, gana greitai ir nesudėtingai gimsta unikalus turinys būsimoms pamokoms, padedantis mokytojui mokiniams pateikti artimų, šiųdienių, įvairių informacijos šaltinių mokymuisi.

Additional information