Valstybinės švietimo 2013 – 2022 metų strategijos tikslas – pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kad jų daugumą sudarytų apmąstantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai ir dėstytojai. Viena iš prioritetinių krypčių – pradedančiųjų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir sisteminga parama jaunam, pradedančiam veiklą mokytojui sukuriant palankias sąlygas karjerai.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras prie apskritojo stalo sukvietė pirmus – trečius metus dirbančius pedagogus. Renginyje dalyvavo 14 jaunų mokytojų iš dvylikos Kauno miesto mokyklų.

Diskusijai „Sėkmės ir sunkumai pradėjus dirbti“ vadovavo patyrusios pedagogės – mentorės Kauno Kazio Griniaus progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Jurevičienė ir šios mokyklos istorijos mokytoja ekspertė Lina Kostiukovienė. Susirinkusieji aptarė sunkumus, problemas, su kuriomis susiduria darbinėje veikloje, poreikius ir galimybes. Renginio dalyviai džiaugėsi, kad mokykloje yra daug gabių mokinių, kad smagu, kai žiba vaikų akys, kai pavyksta su klase užmegzti šiltus santykius. Kai kurie galėjo pasigirti, kad pagaliau pavyko susidraugauti su vienu ar kitu konkrečiu mokiniu, iki tol jų neprisileidusiu. Tačiau pradedantiesiems mokytojams nerimą kelia kai kurių mokinių motyvacijos stoka, vaikų tingumas, nenoras užsiimti bent kokia veikla, labai neramina klasės valdymo problema, darbas su specialiųjų poreikių mokiniais.

Mentorės atkreipė jaunųjų kolegų dėmesį į pagrindinius pamokos organizavimo momentus, davė naudingų patarimų, skatino nenorėti visko iš karto, pasidžiaugti kad ir nedidele sėkme.

Diskusijos metu nuskambėjo mintis, kad jaunieji pedagogai norėtų stebėti patyrusių kolegų pamokas, bet šie, nors ir negaili patarimų, į savo pamoką įsileisti nelabai nori. L.Kostiukovienė pakvietė susirinkusiuosius stebėti ir aptarti jos vedamą pamoką. Neatsisakė prireikus pagelbėti patarimais ar surasti specialistą, galėsiantį tai padaryti.

Centro direktoriaus pavaduotoja Vilija Barzdžiuvienė pasidžiaugė šauniais jaunaisiais kolegomis ir, linkėdama jiems kuo didžiausios sėkmės, pasiūlė burtis į klubą, kur galėtų ne tik bendrauti tarpusavyje, bet ir gauti patyrusių mokytojų, psichologų metodinę pagalbą.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė Ilona Teresienė

Additional information