Kauno pedagogų kvalifikacijos centre birželio 9 d. baigėsi kursai „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“. Kursų trukmė – 40 akademinių valandų. Tai netradicinė trijų dienų auditorinio darbo (su pertrauka tarp sesijų savarankiškam darbui – lyderystės iššūkiui atlikti) kursų programa, formuojanti pagrindines švietimo įstaigos vadovui reikalingas kompetencijas.

        Kursai pradžia – gegužės 13, 14 d. Dalyviai pasirinko namų darbo užduotį, kurią turėjo pristatyti birželio 9 d. Atlikdami darbą, pretendentai ugdėsi asmenines lyderio savybes bei tobulino vadybines kompetencijas. Pretendentai trečiąją kursų dieną pristatė, apibendrino patobulintų ir naujai įgytų kompetencijų svarbą jų darbe.

   Lietuvoje iki šiol trūksta sistemos, kuri ketinantiems tapti švietimo įstaigų vadovais – direktoriais, direktorių pavaduotojais ugdymui suteiktų galimybes tobulinti turimas kompetencijas ir įgyti naujų, būtinų vadovavimui švietimo įstaigai, taip pasiruošiant efektyviai švietimo vadybos veiklai.

Šių kursų metu būsimieji vadovai atliko labai daug įvairių praktinių užduočių, pasitikrindami save įvairiose situacijose. Dirbdami grupėse ieškojo atsakymų į užduodamus klausimus, tobulino savo įgūdžius įvairiose pateiktose probleminėse, vaidybinėse aplinkose. Dalyviai aktyviai dirbo ir grupėse, ir individualiai. „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“ mokymuose dalyviai susipažino su pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų vertinimo tvarka, suprato, kokią įtaką vadovavimui daro asmeninės savybės, emocinės ir socialinės žinios, suvokė bendradarbiavimo svarbą. Mokymus vedė kompetetingų lektorių komanda.

Kursų vertinimo anketoje dalyviai dėkojo lektoriams už mokymus, parašė komentarų:

„Jų (kursų) metu ne tik įgijau naujų patirčių, bet ir atradau asmeninių savybių, kurių nemaniau turinti. Praktiniai užsiėmimai leido pažvelgti į vadovo kompetencijas ir kylančius iššūkius“.

„Labai dėkoju už įdomiai organizuotus kursus. Metodų įvairovė ir medžiagos pateikima mane įkvėpė daryti tai, ką dabar darau...“

„Šis seminaras puikus ir labai šiuolaikiškas, kalbant apie emocinio intelekto ugdymą, kompetencijų tendencijas.“.

 

 

Additional information