Kauno pedagogų kvalifikacijos centre birželio 2 – 5 dienomis lankėsi Vinicios miesto (Ukraina) švietimo srities atstovų delegacija: Vinycia srities švietimo ir mokslo departamento direktoriaus pavaduotojas Andrei Lysak,Vinycia tęstinio mokymo akademijos Tarptautinių reikalų prorektorė Olena Gerasimova, Mokymosi pagalbos prorektorė Galina Ivanica, Ugdymo departamento vadovė Olena Lesina. Vinycia tęstinio mokymo akademijoje kvalifikaciją tobulina šalies pedagogai, čia organizuojami kvalifikacijos tobulinimo kursai, seminarai ir kiti renginiai, skirti pedagogams.

Svečiai iš Ukrainos susitiko su Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėju doc. dr. Antanu Bagdonu, aptarė Lietuvos ir Ukrainos švietimo sistemas, diskutavo apie jų kaitą, esminius panašumus ir skirtumus.

Ukrainos delegacija lankėsi Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje – daugiafunkciame centre, Kauno Milikonių vidurinėje mokykloje, Kauno Tado Ivanausko progimnazijoje, Kauno Panemunės lopšelyje – darželyje. Svečiai dalyvavo pamokose, susipažino su ugdymo procesu, IT panaudojimu ugdymo procese ir mokyklos administravime, Lietuvos švietimo sistemos ir brandos egzaminų reforma. Svečiai iš Vinicios miesto akcentavo, jog juos labai sudomino modernus vadovų požiūris į organizacijos valdymą, ugdymą, dėkojo lankytų įstaigų vadovams už gerosios patirties sklaidą, pasidžiaugė nuoširdžiu vadovų bendravimu.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Vinycia (Ukraina) tęstinio mokymo akademija aptarė bendrų projektų, partnerystės tinklų tarp Kauno ir Vinicios srities švietimo įstaigų užmezgimo ir plėtojimo, gerosios patirties perėmimo galimybes, pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Additional information