Kauno pedagogų kvalifikacijos centre gegužės 13 d. prasidėjo kursai „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“ (40 val.). Lietuvoje iki šiol trūksta sistemos, kuri ketinantiems tapti švietimo įstaigų vadovais – direktoriais, direktorių pavaduotojais ugdymui suteiktų galimybes tobulinti turimas kompetencijas ir įgyti naujų, būtinų vadovavimui švietimo įstaigai, taip pasiruošiant efektyviai švietimo vadybos veiklai. Netradicinė trijų dienų auditorinį darbą su pertrauka tarp sesijų savarankiškam darbui – lyderystės iššūkiui atlikti kursų programa, formuos pagrindinės švietimo įstaigos vadovui reikalingas kompetencijas.

   Šių kursų metu būsimieji vadovai atliko labai daug įvairių praktinių užduočių, pasitikrindami save įvairiose situacijose. Dirbdami grupėse ieškojo atsakymų į užduodamus klausimus, tobulino savo įgūdžius įvairiose pateiktose probleminėse, vaidybinėse aplinkose. Dalyviai aktyviai dirbo ir grupėse, ir individualiai. Antrąją kursų dieną svečias iš Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros ES SF projektų metodininkas Evaldas Bakonis pristatė „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus vertinimo tvarką ir jos numatomus pokyčius“. Ši informacija kursų dalyviams buvo itin naudinga ir aktuali. „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“ kursai padės dalyviams susipažinti su pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų vertinimo tvarka, suprasti, kokią įtaką vadovavimui daro asmeninės savybės, emocinės ir socialinės žinios, suvokti bendradarbiavimo svarbą. Kursų dalyviai pasirinko namų darbo užduotį, kurią atlikdami ugdys asmenines lyderio savybes bei tobulins vadybines kompetencijas. Birželio 9 d. jie pristatys, apibendrins patobulintų ir naujai įgytų kompetencijų svarbą jų darbe.

 

Additional information