Mokymų ir konsultacijų kompanija VšĮ „Lyderystės ekspertų grupė“ ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras užbaigė pirmosios grupės tęstinės programos mokymus „Lyderystė šiuolaikinėje besimokančioje organizacijoje“. Mokymai skirti Kauno miesto švietimo skyriaus administracijos darbuotojams, ugdymo įstaigų vadovams.

Mokymų programos dalyviai investavo savo gyvenimo 120 valandų, jog besimokydami stiprintų savo lyderystės potencialą bei svarbiausius lyderystės prioritetus: aiškią viziją, gebėjimą teikti grįžtamąjį ryšį, motyvuojančią komunikaciją ir pasitikėjimą. Visą mokymų programos pagrindą sudaro žinios apie vadovo emocinę brandą: bendros vertės kūrimo nuostatą bei sprendimų nuoseklumą tikslams pasiekti.

Programos tikslai:

  • Suteikti dalyviams žinių apie šiuolaikiniam švietimo skyriaus administracijos darbuotojui reikalingas vadybines, emocines (EQ), strateginio mąstymo kompetencijas.
  • Įtvirtinti konstruktyviai lyderystei reikalingas nuostatas ir požiūrius.
  • Įtvirtinti strateginio planavimo ir veiklos valdymo įgūdžius.
  • Įtvirtinti švietimo skyriaus administracijos darbuotojo, ugdymo įstaigos vadovo integralumo (minčių/žodžių/veiksmų) nuostatos svarbą.
  • Įtvirtinti nuolatinio augimo ir atsinaujinimo kultūros nuostatą organizacijoje.

Mokymų metu dalyviai lavino vadybines ir emocines kompetencijas, siekdami šių talentų programos rezultatų:

  • šiuolaikinio švietimo skyriaus administracijos darbuotojo, ugdymo įstaigos vadovo atsakomybių, funkcijų ir darbo turinio suvokimo;
  • gebėjimo vadovautis abipuse verte komunikacijoje su vidiniais ir išoriniais klientais kuriančiomis nuostatomis;
  • žinių, kaip lanksčiai taikyti skirtingus vadovavimo stilius darbuotojams, atsižvelgiant į jų motyvaciją ir brandos lygį;
  • gebėjimo taikyti reikalingas žinias ir įrankius: susirinkimų vedimui, laiko planavimui, darbų delegavimui, tikslų kėlimui ir komunikavimui, komandinės veiklos organizavimui.

Sėkmingai startavę su tęstine mokymų programa „Lyderystė šiuolaikinėje besimokančioje organizacijoje“, džiaugiamės ir 2-ąja Kauno pedagogų kvalifikacijos centro surinkta mokymų dalyvių grupe!

Įžvelkime galimybes, kur kiti mato kliūtis!

Dalyvių atsiliepimai

Jeigu per metus būtų galima gyvenimui padėkoti už kažką tik penkis kartus, tai padėkojimas už šį seminarų ciklą penketuke atrastų sau garbingą vietą. Labai vertingas akiračio plėtimas įvairiose srityse, visapusiškas seminaro dalyvių lavinimas (humoras, etiketas, kultūriniai dalykai, vertybės), „ištraukimas” ant šiuolaikiškumo bangos, paskatinimas išjausti įvairaus lygio ir aktualumo patirtis – nuo vaiko, paauglio iki brandumo. Stengiuosi tas patirtis poseminariniu laikotarpiu išsaugoti... kuo ilgiau...

                                        Antanina Džiugienė, Kauno humanitarinės pagrindinės mokyklos direktorė

Gyvenime viskas vyksta ne šiaip sau. Ir viskas, kas vyksta su mumis ir aplink mus, daro mums didžiulę įtaką.

Tai, kas su manim atsitiko, vertinu kaip kažkokią turbulenciją! Pati netikėjau, kad gali taip būt (ir dar su manimi)! Jūsų komanda per trumpą mokymosi laiką, mane tiesiog pavertė kitu žmogumi! Svarbiausia, pati sau pripažinau kur esu stipri, kur reikia su savimi dirbti, atėjo suvokimas apie savo ir kitų galimybes. Jūs paskatinote mus žengti pirmuosius REALIUS žingsnius ir įgyvendinti seniai užgimusias idėjas! Labiau pažinome ir įvertinome vieni kitus, tapome stipresni, tapome KOMANDA.

Tikiuosi tolesnio bendradarbiavimo, nes pasitikrinti save reikia nuolat.

Gera buvo su Jumis dirbti nedirbant!

                                                   Dileta Tindžiulienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos

Švietimo ir ugdymo skyriaus

Formaliojo švietimo poskyrio vyriausioji specialistė

DSC_0003a.jpg

Additional information