Kauno pedagogų kvalifikacijos centre kasmet vyksta tradicinis renginys „Metų švietėjas". Centro metodininkai renka Kauno miesto mokytoją, kuris per kalendorinius metus glaudžiausiai bendradarbiavo su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru ir atliko švietėjišką misiją: parengė kvalifikacijos tobulinimo programų, vedė seminarus, konsultavo, rengė parodas, projektus, buvo metodinių ir kultūrinių renginių organizatoriumi bei koordinatoriumi, veikė kitose švietimo sferose. Jau yra nominuota dvylikta Metų švietėjų. Tai mokytojos Lina Kostiukovienė, Rima Kalinauskienė, Jūratė Slavinienė, Erika Kubilienė, Lina Viršilienė, Sigita Dijokienė, Zita Nėnienė, Lina Boguševičienė, Larisa Gražienė, Jolanta Vengalienė, Nina Burygina, Regina Beinorienė.

2015 m. Metų švietėjos, paskatintos Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorės Rasos Bortkevičienės, įsteigė „Metų Švietėjo“ klubą ir įsipareigojo neatlyginamai toliau tęsti savo švietėjišką misiją, nuolatinę inovacijų paiešką, prasmingą veiklą plėtojant Kauno miesto bendruomenės kompetencijas.

Direktorė Rasa Bortkevičienė pasidžiaugė „Metų švietėjų“ prasminga iniciatyva, pasveikino klubo nares akcentuodama, kad „Jūsų begalinis pasišventimas ir kasdieniai kilnūs darbai – tai indėlis į mūsų visų ateitį. Jūs dirbate ateičiai“, palinkėjo produktyvios švietėjiškos veiklos.

 

 

 

Additional information