Lapkričio 25 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre tradicinis renginys „Metų švietėjas". Ši šventė jau dvyliktoji. Centro direktorė Rasa Bortkevičienė pasveikino visus pedagogus, svečius ir priminė: „Regis, tik ką buvome susitikę, o jau apsisuko metų ratas. Ir vėl susirinkome pasidžiaugti Jūsų nuveiktais darbais... Jūsų begalinis pasišventimas ir kasdieniai kilnūs darbai – tai indėlis į mūsų visų ateitį. Jūs dirbate ateičiai“. Į šventę susirinkusius pedagogus sveikino Valys Venslovas – Kauno miesto tarybos Švietimo ir sporto komiteto pirmininkas, Regina Vasiliauskienė – LR Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyresnioji specialistė.

Šventės kulminacija – „Metų švietėjo 2014“ paskelbimas. Garbingą „Metų švietėjo 2014" apdovanojimą Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas įteikė Linai Kostiukovienei, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos istorijos mokytojai ekspertei.

L. Kostiukovienė – pedagogė, atliekanti švietėjišką misiją, glaudžiai bendradarbiaujanti su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru, žinoma ne tik Kaune, bet ir šalyje; Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė; Kauno pedagogų kvalifikacijos centro programų vertinimo komisijos narė; metodinių renginių organizatorė ir koordinatorė, pranešimų autorė;mokytojų ir mokinių kūrybinių darbų parodos vertinimo komisijos pirmininko pavaduotoja. 2014 metais parengė 2 kvalifikacijos tobulinimo programas, kurios atitinka Švietimo ir mokslo ministerijos ir Kauno miesto savivaldybės prioritetines sritis; šiais metais vedė 2 seminarus; konsultuoja kolegas ugdymo turinio planavimo, pamokos uždavinio formulavimo, šiuolaikinės pamokos organizavimo, mokinių pažangos stebėjimo ir fiksavimo klausimais. L. Kostiukovienė – Lietuvos edukologijos universiteto mentorius – pedagogas, teikiantis metodinę pagalbą praktiką atliekantiems studentams; aktyvi Kauno miesto besimokančių mokyklų tinklo narė; 2014 metais vedė 2 atviras pamokas mokyklų, susivienijusių į šį tinklą, mokytojams, vedė atvirą pamoką ir diskusiją Kauno miesto istorijos mokytojams. Ji taip pat nacionalinio projekto „Mokymo ir mokymosi sąlygų gerinimas pagrindiniame ugdyme“ švietimo konsultantė, nacionalinio projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ darbo grupės narė ir seminarų lektorė. Viename iš Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 2014 metais sukurtų filmų remiamasi ir šios mokytojos pamoka. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra L. Kostiukovienei suteikė „Naujovių nešėjo“ vardą.

Už švietėjišką misiją, nuolatinę inovacijų paiešką, prasmingą veiklą plėtojant pedagogų kompetencijas 2014 metais šventės metu padėkos raštai buvo įteikti Dariui Klibavičiui, Birutei Kuklierienei, Ramutei Stanislovaitienei, Ritai Stoškienei, Inai Violetai Šlapikienei, Gintautei Rakauskienei, Palmirai Talijūnienei, Astai Tamušauskaitei, Jolantai Žygienei. Kauno valstybinė filharmonija dovanojo bilietus į koncertą metų švietėjai bei tiems, kuriems buvo įteikti padėkos raštai.

Šventėje dalyvavo Kauno miesto tarybos Švietimo ir sporto komiteto nariai Gediminas Budnikas, Algimantas Kurlavičius, Povilas Mačiulis, Rimantas Mikaitis, Kauno miesto tarybos narys, buvęs ilgametis mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Vygantas Gudėnas, Kauno miesto tarybos narys Židrūnas Garšva, Kauno miesto mero patarėjas Zenonas Abramavičius, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Jonas Jučas, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, mokslų daktarė Ona Visockienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos vyriausiosios specialistės Ilmantė Bagdonė ir Nerija Baltrėnienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus vedėja Rasa Šavareikaitė, Vytauto Didžiojo universiteto edukologijos katedros vedėja, docentė Lina Kaminskienė, profesorė Margarita Teresevičienė, docentė Aušra Rutkienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Girčiupio seniūnė Jolanta Žakevičienė, Kauno mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Paulius Martinaitis, Kauno ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacijos prezidentės pavaduotoja Vilija Gečienė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos narė Ona Aldona Tamošaitienė ir kiti garbūs svečiai.

Renginio metu mokytojams koncertavo Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai Kristina Siurbytė ir Žanas Voronovas, akomponavo pianistė Beata Vingraitė. Renginį vedė aktorius Andrius Žiurauskas.

 

 

Additional information