Grafika 11

Už geranorišką bendradarbiavimą skleidžiant gerąją patirtį:

Agurkienei Ritai, Kauno Palemono vidurinė mokykla
Alseikai Edmundui, Kauno Jurgio Dobkevičiaus vidurinė mokykla ir Prano Mašioto pradinė mokykla
Alubauskui Sigitui, Kauno Tado Ivanausko progimnazija
Ambrasei Nidai, KTU
Aukštkalnytei Dėjai, Kauno Suzukio pradinė mokykla
Balaišiui Tadui, Kauno I-oji muzikos mokykla
Bancevičienei Aleksandrai, Kauno „Vyturio" katalikiška vidurinė mokykla
Baniulienei Ramunei, Kauno Palemono vidurinė mokykla
Blažienei Jūratei, Kauno Jono Jablonskio gimnazija
Boguševičienei Linai, KTU inžinierijos licėjus
Boguševičiui Domui, KTU gimnazija
Brazaitienei Rozvitai, Kauno šv. Pranciškaus mokykla
Brazdžiuvienei Nijolei, Kauno Šančių vidurinė mokykla
Budraičiui Rimui, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija
Budrevičiui Kęstučiui, LSMU vidurinė mokykla
Butaitienei Eglei, Kauno l.-d. „Drevinukas"
Čiapienei Jūratei, Kauno Milikonių vidurinė mokykla
Danieliui Remigijui, Kauno „Saulės" gimnazija
Davainienei Jūratei, Kauno Palemono vidurinė mokykla
Deobald Danguolei, Kauno „Atžalyno" vidurinė mokykla
Erbrėderiui Tomui, Kauno šv. Mato gimnazija
Gaigalaitei Daliai Editai, Kauno Pilėnų pagrindinė mokykla
Garnienei Daivai, Kauno Maironio universitetinė gimnazija
Gečienei Vilijai, Kauno Panemunės lopšelis – darželis
Gedgaudui Edvinui, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija
Gedminienei Alfredai, Kauno „Varpo" gimnazija
Girdauskienei Laimai, Kauno „Saulės' gimnazija
Girskienei Rolandai, Kauno Motiejaus Valančiaus pradinė mokykla
Grigaliūnienei Sigutei, Kauno Šančių vidurinė mokykla
Griškevičiui Erikui, Kauno Aleksandro Puškino gimnazija
Gulbinienei Jolantai, Kauno Veršvų vidurinė mokykla
Jakučionienei Daivai, Kauno šv. Kazimiero pagrindinė mokykla
Janiūnui Vladislovui,Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinė mokykla
Jankauskienei Rasai, Kauno l.-d. „Pušynėlis'
Jegelevičienei Salvinijai, Kauno l.-d. „Girinukas"
Juknevičienei Raimondai, Kauno vaikų abilitacijos centras
Kablytei Loretai, Kauno „Santaros" gimnazija
Kalinauskienei Rimai, Kauno l.-d. „Liepaitė"
Kaminskui Dariui, UAB Viešųjų pirkimų ekspertų grupė
Kavaliauskui Valdemarui, LEU
Kizienei Dianai, Kauno šv. Pranciškaus mokykla
Kiziui Rimui, Kauno Jurgio Dobkevičiaus vidurinė mokykla
Klinavičienė Dalia, lopšelis darželis  Aušrinė"

Klibavičiui Dariui, Kauno jėzuitų gimnazija
Kondrašovienei Editai, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
Kostiukovienei Linai, Kauno Kazio Griniaus progimnazija
Krasauskienei Daliai, Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla
Kryževičienei Loretai, Kauno „Žiburio" pagrindinė mokykla, „Aitvaro" vidurinė mokykla, Humanitarinė pagrindinė mokykla
Krulikauskienei Rasai, Kauno r. Jonučių vidurinė mokykla
Kubiliui Gintautui, Kauno I-oji muzikos mokykla
Kuklierienei Birutei, lektorei
Kulviečiuvienei Daliai, Kovo 11-osios vidurinė mokykla
Lagūnavičiui Tomui, Kauno jaunimo mokykla
Lapėnienei Daliai, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras
Laskienei Skaistei, LSMU
Latvienei Loretai, Kauno jėzuitų gimnaizja
Laurinčiukienei Lidijai, lektorei
Leliūgienei Irenai, MRU
Lenzienei Vilmai, Kauno Milikonių vidurinė mokykla
Medelinskienei Valerijai, Kauno „Aitvaro" vidurinė mokykla
Morkūnienei Editai, Kauno „Saulės" gimnazija
Paražinskienei Gitanai Dainai, Kauno Varpelio pradinė mokykla
Paulaitienei Vitalijai, Kauno „Vyturio" katalikiška vidurinė mokykla.
Pažereckienei Genovaitei, Kauno Veršvų vidurinė mokykla
Poškuvienei Silvai, Kauno S. Lozoraičio vidurinė mokykla
Račiauskui Rimantui, Kauno šv. Mato gimnazija
Radavičiūtei Jūratei, Kauno „Saulės" gimnazija
Rakauskienei Gintautei, Kauno VDU „Rasos" gimnazija, „Atžalyno" vidurinė mokykla
Rakauskui Laimontui, VšĮ „Visada aktyvus"
Raliui Sauliui, Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinė mokykla.
Rasikienei Ritai, Kauno šv. Pranciškaus mokykla
Rasimavičienei Rasai, Kauno I-oji muzikos mokykla
Rupainienei Virginijai, Kauno Panemunės pradinė mokykla
Skorulskienei Rigondai, Kauno jėzuitų gimnazija
Slavinskienei Bronislavai, Kauno Jono Žemaičio - Vytauto progimnazija
Stanevičiui Visvaldui, Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla
Stravinskienei Jurgitai, Kauno „Vyturio" katalikiška vidurinė mokykla.
Ševčiukienei Linai, Kauno jaunimo mokykla
Šimanauskui Stanislovui, Kauno Kazio Griniaus progimnazija
Šimienei Nijolei, Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla
Šimkevičienei Nijolei, Kauno Kazio Griniaus progimnazija
Šimkuvienei Almantei, Kauno „Atžalyno" vidurinė mokykla
Štuopytei Editai, KTU
Šutienei Gražinai, Kauno kolegija
Švaplėnienė Jūratė, lopšelis darželis  „Gandriukas"

Talijūnienei Palmirai, Kauno šv. Kazimiero pagrindinė mokykla
Tamušauskaitė Asta, lopšelis darželis Pušynėlis"

Tumavičienei Undinei Dianai, Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla
Urbonienei Ilonai, Kauno Simono Daukanto vidurinė mokykla
Valiukienei Neringai, Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla
Vengalienė Jolanta, Dainavos pagrindinė mokykla

Vėlyvienei Aldonai, Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla - daugiafunkcis centras
Zulonaitei Vidai, Kauno Stasio Lozoraičio vidurinė mokykla
Zuozai Aurelijui, LSU
Zuzevičiūtei Vaivai, MRU
Žygienei Jolantai, Kauno Panemunės pradinė mokykla

Aktyvų dalyvavimą parodose:

Kauno „Aušros" gimnazijai

Kauno „Saulės" gimnazijai
Kauno „Vyturio" katalikiškai vidurinei mokyklai
Kauno aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrui
Kauno Aleksandro Puškino gimnazijai
Kauno Dainavos pagrindinei mokyklai
Kauno jaunimo mokyklai
Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijai
Kauno Jono Jablonskio gimnazijai
Kauno lopšeliui - darželiui „Girinukas"

Kauno lopšeliui - darželiui „Liepaitė"
Kauno lopšeliui - darželiui Pagrandukas"
Kauno lopšeliui - darželiui Pasaka"
Kauno lopšeliui - darželiui „Rokutis"

Kauno Gedimino spoto ir sveikatinimo vidurinei mokyklai
Kauno menų darželiui Etiudas"

Kauno šv. Kazimiero pagrindinei mokyklai
Kauno Tado Ivanausko progimnazijai
Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklai - daugiafunkciam centrui
Kauno Martyno Mažvydo pagrindinei mokyklai
Kauno pradinių klasių Sveikos gyvensenos" iniciatyvinė grupė

Kauno šv. Pranciškaus mokyklai
Kauno Tado Ivanausko progimnazijai
Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklai
Kauno vaikų darželiui „Vaivorykštė"

KTU Vaižganto progimnazijai

Kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą ir vykdymą:

Goethe - Intitut Vilnius

Kauno „Atžalyno" vidurinei mokyklai
Kauno „Saulės" gimnazijai
Kauno I-ajai muzikos mokyklai
Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklai
Kauno arkivyskupijos katechetikos centrui
Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklai „Varpelis"
Kauno choreogrfijos mokyklai
Kauno generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokyklai
Kauno jaunųjų turistų centrui
Kauno jėzuitų gimnazijai
Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklai - daugiafunkciam centrui
Kauno Kazio Griniaus progimnazijai
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrui
Kauno lopšeliui - darželiui „Giliukas"
Kauno lopšeliui - darželiui Linelis"

Kauno lopšeliui - darželiui „Rokutis"
Kauno lopšeliui - darželiui „Liepaitė"
Kauno lopšeliui - darželiui „Šnekutis"
Kauno Milikonių vidurinei mokyklai
Kauno moksleivių techninės kūrybos centrui
Kauno Palemono vidurinei mokyklai
Kauno Panemunės pradinei mokyklai
Kauno pedagoginei psichologinei tarnybai
Kauno Šančių lopšeliui - darželiui
Kauno šv. Kazimiero pagrindinei mokyklai
Kauno šv. Pranciškaus mokyklai
Kauno tautinės kultūros centrui
Kauno vaikų darželiui „Nežiniukas"
Kauno lopšeliui - darželiui „Spindulėlis"
Kauno Veršvų vidurinei mokyklai
Kybartų „Saulės" progimnazijai
Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijai
Kybartų mokyklai - darželiui „Ąžuoliukas"
Lietuvos sporto universitetui
Menų darželis
„Etiudas"
UAB Viešųjų pirkimų ekspertų grupei
Vėtrungės" pagrindinė mokykla

Reikšmingą partnerystę rengiant ir įgyvendinant projektus:

Goethe – Intitut Vilnius

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungai
Lietuvos sporto universitetui
Mykolo Romerio universitetui
Kaliningrado srities švietimo plėtotės institutui
Nacionaliniam egzaminų centrui
Vytauto Didžiojo universitetui
UAB „Lyderystės ekspertų grupei"
UAB „Organizacijų mokymo centrui"

Additional information