Kauno pedagogų kvalifikacijos centre lankėsi delegacija iš Japonijos Tsukubos universiteto, lydima prof. Vytauto Ostaševičiaus KTU mechatronikos instituto direktoriaus.  Japonų delegacijai vadovavo Tsukubos universiteto prorektorius profesorius Toshinori Ishikuma. Svečius iš Japonijos domino Kauno pedagogų kvalifikacijos centro veikla, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas bei Lietuvos švietimo sistema. Tsukubos universiteto prorektorius profesorius Toshinori Ishikuma trumpai pristatė Japonijos mokyklas, pasidalino gerąja patirtimi.  Diskusijos metu akcentuoti esminiai Japonijos ir Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo bei  švietimo sistemos panašumai, skirtumai. 

20140714 110410

 

Additional information